Саме в суді першої інстанції за нововиявленими обставинами має переглядатися рішення суду, якщо вони стосуються висновків і розсуду цього суду в частині, яка за наслідками апеляційного чи касаційного перегляду залишилася без змін: відступ ВП ВС

У тому разі якщо суди апеляційної чи касаційної інстанції змінять рішення суду першої інстанції по суті заявлених позовних вимог, то саме судові акти судів цих інстанцій можуть і мають бути предметом перегляду у провадженні за нововиявленими обставинами,оскільки в цій частині (по суті спору чи з інших підстав) рішення суду першої інстанції зазнало сутнісних змін або було скасовано.

3 лютого 2021 року Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційну скаргу Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ «КБ «Приватбанк»)на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 червня 2020 року за заявою АТ «КБ «Приватбанк» про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 05 лютого 2018 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (далі – ПАТ «А-БАНК») до Національного банку України (далі – НБУ), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «КБ «Приватбанк», АТ «КБ «Приватбанк», Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), Публічного акціонерного товариства «УКРГАЗБАНК» (далі – ПАТ «УКРГАЗБАНК») – про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Окружний адміністративний суд міста Києва постановою від 17 травня 2017 року позов ПАТ «А-БАНК» про визнання протиправними та скасування рішень Комісії з питань визначення пов’язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами НБУ, рішень виконавчої дирекції Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в АТ КБ «Приватбанк»<…> задовольнив.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 05 лютого 2018 року, залишеною без змін Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, апеляційні скарги НБУ та АТ «КБ «Приватбанк» задовольнив частково, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 травня 2017 року змінив шляхом викладення абзацу тринадцятого її резолютивної частини у такій редакції: «Присудити в рівних частинах за рахунок бюджетних асигнувань Національного банку України і Міністерства фінансів України та за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ПАТ «А-БАНК» понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 5 562 556 грн». У решті постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 травня 2017 року залишив без змін.

У травні 2020 року АТ «КБ «Приватбанк» звернулося до Шостого апеляційного адміністративного суду із заявою про перегляд постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 05 лютого 2018 року за нововиявленими обставинами.

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалою від 22 червня 2020 року заяву АТ «КБ «Приватбанк» про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 05 лютого 2018 року повернув без розгляду, оскільки постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 травня 2017 року у частині задоволення позовних вимог ПАТ «А-БАНК» була залишена без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій, при вирішенні питання щодо порядку подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами слід керуватися частиною першою статті 365 КАС України. У розумінні положень цієї норми процесуального закону за нововиявленими обставинами з підстав, зазначених АТ «КБ «Приватбанк», може бути переглянута саме постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 травня 2017 року.

ОЦІНКА СУДУ

Велика Палата Верховного Суду в контексті спірних правовідносин не дає оцінку наявності або відсутності нововиявлених обставин, а вирішує питання щодо визначення порядку подачі заяви про перегляд судового рішення у разі зміни судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції тільки в частині судових витрат.

Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 2 частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення (частина перша статті 365 КАС України).

Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення (частина друга статті 365 КАС України)<…> .

Виходячи з положень частин першої, другої статті 365 КАС України в поєднанні із іншими законодавчими правилами, передбаченими Кодексом,повноваження суду на перегляд за нововиявленими обставинами стосується лише тих рішень, якими закінчено розгляд справи та які набрали законної сили. Нововиявлені обставини, їхня фактична, юридична, доказова, змістовна природа спрямовані на зміну чи скасування визнаного раніше законного, обґрунтованого та справедливого судового акта з результатами розв’язання спору. Із логіки завдання стадії провадження за нововиявленими обставинами можна побачити, що ці обставини тим, що завжди стосуються суті спору, визначають, «наче вказують», що вони підлягають перегляду саме тією судовою інстанцією, яка розв’язала спір, її присуд набрав законної сили й таким чином здійснилося правосуддя, або тією судовою інстанцією, яка втрутилася в рішення суду по суті й ухвалила своє змінене чи нове судове рішення, яке набрало законної сили.

Велика Палата Верховного Суду вважає, що цільове і системне розуміння положень законодавства та обставин справи дають підстави для висновку про можливість відступлення від правової позиції Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, викладеної у постанові від 15 травня 2019 року у справі No 524/3242/15, за якою у разі, коли суд апеляційної інстанції змінив рішення суду першої інстанції у частині розподілу судових витрат, а у решті залишив без змін, судом, який ухвалив рішення по суті спору і до компетенції якого належить здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, все одно (однаково) є суд апеляційної, а не першої інстанції, попри те, що суд другої інстанції як суд факту та права не задіював своїх інстанційних процесуальних повноважень в частині дослідження та фактів і обставин справи, що мають значення для правильного, обґрунтованого та справедливого вирішення спору, й не ухвалював рішення про скасування або зміну рішення суду першої інстанції за наслідками апеляційного чи касаційного перегляду.

Колегія суддів вважає, що саме в суді першої інстанції у провадженні за нововиявленими обставинами має переглядатися рішення цього самого суду, якщо заявлені нововиявлені обставини стосуються висновків і розсуду цього суду в частині, яка за наслідками апеляційного чи касаційного перегляду залишилася без змін. У тому разі, якщо суди апеляційної чи касаційної інстанції змінять рішення суду першої інстанції по суті заявлених позовних вимог, то саме судові акти судів цих інстанцій можуть і мають бути предметом перегляду у провадженні за нововиявленими обставинами, оскільки в цій частині (по суті спору чи з інших підстав) рішення суду першої інстанції зазнало сутнісних змін або було скасовано.

Розподіл судових витрат є процесуальним питанням, яке підлягає обов’язковому вирішенню судом за наслідками розгляду справи. Водночас зміна рішення суду першої інстанції, яка зумовлена виключно неправильним вирішенням чи невирішенням цього питання і залишенням по суті без змін рішення суду першої інстанції, не може вважатися прийняттям власного рішення по суті спору, а відтак не може бути підставою для застосування частини другої статті 365 КАС України.

У кожному разі треба визнати, що якщо суд апеляційної інстанції змінив судове рішення суду першої інстанції тільки в частині розподілу судових витрат, але залишив без зміни рішення по суті спору, то у розумінні частин першої та другої статті 365 КАС України заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 2 частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення, тобто до суду першої інстанції.

З огляду на викладене, оскільки у справі, що розглядається, суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції про задоволення позову та змінив це рішення лише у частині розподілу судових витрат, судом, який ухвалив рішення по суті спору і до компетенції якого належить здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, є суд першої інстанції, який ухвалив рішення по суті спору, а не суд апеляційної інстанції.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 3 лютого 2021 року у справі No 826/20239/16 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439650.