Щодо етичної поведінки працівника суду: Сьомий апеляційний адміністративний суд

Етична поведінки працівника суду є важливою складовою сучасного демократичного суспільства. Україна як держава, яка розвивається, ставить перед собою завдання утвердження високого рівня етичності у поведінці працівників судової системи.

Про це повідомляє 7ААС.

Поведінка працівника суду повинна ґрунтуватися на засадах доброчесності, дотриманні особистої та професійної етики і спрямована на зміцнення авторитету, незалежності й ефективності судової влади задля підвищення суспільної довіри до суду.

Працівник суду повинен дотримуватися правил та стандартів, що встановлені відповідним законодавством. Він повинен бути об’єктивним у своїй роботі та не допускати будь-яких форм дискримінації, корупції, підкупу та інших порушень професійної етики.

До обов’язків працівника суду також входить забезпечення повної конфіденційності даних, що стосуються судових справ та учасників процесу.

Українське законодавство містить низку норм, що регулюють етичні питання, пов’язані з поведінкою працівників суду.

Закон України “Про державну службу” встановлює основні принципи державної служби, зокрема, зобов’язання службовця діяти на користь громадян, держави та відповідати за свої дії перед законом та громадськістю. Також згідно з цим Законом, державний службовець повинен дотримуватися принципу професійної етики та моралі.

Варто звернути увагу, що однією із підстав для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є порушення правил етичної поведінки державних службовців (пп.2 п. 2 ст. 65 Закону України «Про державну службу»), а в разі скоєння корупційних дій – до кримінальної відповідальності.

Державний службовець повинен уникати будь-яких форм корупції та підкупу та дотримуватися принципу неприйняття подарунків та інших форм винагороди, які можуть впливати на його рішення. Він, також, повинен бути об’єктивним у своїх рішеннях та не допускати будь-яких форм дискримінації.

Державний службовець повинен забезпечувати захист конфіденційності даних, що стосуються його роботи та громадян, які звертаються до нього з питаннями. Він зобов’язаний дотримуватися принципу прозорості та давати громадськості доступ до необхідної інформації.

Національне агентство України з питань державної служби своїм наказом «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016                № 158, затвердило «Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

Суттєвих змін Правила зазнали 28 квітня 2021 року. Також були внесені зміни до Правил у березні 2023 року: їх доповнено забороною мобінгу.

Оскільки в апараті суду, окрім державних службовців, працюють і інші категорії працівників – помічники суддів, персонал з обслуговування, робітники, тому  у 2009 році рішенням Ради суддів України затверджено  низку вимог до етичної поведінки працівника суду.

У Правилах поведінки працівника суду доволі детально передбачено вимоги до поведінки працівника апарату суду, стандарти етичної поведінки працівника апарату суду. Окремо виділено вимоги до поведінки працівника апарату суду в позаробочий час та відповідальність.

Етична поведінка працівників суду є необхідною умовою для забезпечення правової держави, дотримання законів та захисту прав та свобод людей. Дотримання встановлених вимог щодо етичної поведінки є не тільки обов’язком працівників суду, але й засобом зміцнення громадської довіри до держави та її інституцій.

Водночас необхідно зазначити, що законодавство саме по собі не може гарантувати дотримання етичних норм. Кожен працівник суду повинен бути свідомим щодо того, що його поведінка впливає на довіру громадськості до судової влади та розуміти відповідальність за її порушення.