Щодо моменту виникнення обов’язку попереднього балансоутримувача будинку з передачі документації на ОСББ

Обов’язок попереднього балансоутримувача будинку з передачі документації
на цей будинок створеному в ньому об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку виникає з дня державної реєстрації об’єднання та не залежить від прийняття об’єднанням рішення про передачу йому функцій з управління будинком і про прийняття будинку на баланс, оскільки будь-яких інших умов, крім державної реєстрації об’єднання, для передачі документації від попереднього балансоутримувача Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”не визначено.

КГС ВС розглянув справу за позовом Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “40-річчя Перемоги 25А” (далі – ОСББ “40-річчя Перемоги 25А”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Місто для людей Запоріжжя” (далі – ТОВ “Місто для людей Запоріжжя”) про зобов’язання передати технічну документацію на будинок.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між ТОВ “Місто для людей Запоріжжя” та Запорізькою міською радою укладено
договір від 06.09.2017 про надання послуг з управління багатоквартирним будинком No 25А по вулиці 40 років Перемоги в м. Запоріжжя (далі – будинок).

19.01.2020 установчими зборами співвласників зазначеного будинку прийнято
рішення, оформлене протоколом No 1, про створення ОСББ “40-річчя Перемоги 25А”, здійснено державну реєстрацію ОСББ.

ОСББ “40-річчя Перемоги 25А” листом від 10.02.2020 повідомило управителя –
ТОВ “Місто для людей Запоріжжя” про рішення установчих зборів ОСББ “40-річчя Перемоги 25А” та просило розпочати підготовку до передачі будинку та прибудинкової території по акту приймання-передачі в управління ОСББ “40-річчя Перемоги 25А” з наданням повного пакету технічної документації на вказаний будинок.

Невиконання ТОВ “Місто для людей Запоріжжя” зобов’язань в частині передачі
створеному ОСББ технічної та іншої передбаченої законодавством документації
стало підставою звернення ОСББ “40-річчя Перемоги 25А” до суду з вимогами про зобов’язання відповідача передати технічну документацію на будинок.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 13.01.2021, залишеним
без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 19.05.2021 позовні вимоги задоволено.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України “Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку” управління багатоквартирним
будинком здійснюється його співвласниками. За рішенням співвласників усі або
частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися
управителю або всі функції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).

За приписами частин вісімнадцятої, дев’ятнадцятої статті 6 Закону України “Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж. У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Правовий аналіз положень частини вісімнадцятої статті 6 Закону України “Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” дозволяє дійти висновку про те, що передбачений зазначеною нормою обов’язок попереднього балансоутримувача будинку з передачі документації на будинок об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку виникає у нього з дня державної реєстрації об’єднання та не залежить від прийняття об’єднанням рішення про передачу йому функцій з управління будинком та про прийняття будинку на баланс, оскільки будь-яких інших умов, крім державної реєстрації об’єднання, для передачі документації від попереднього балансоутримувача Законом не визначення.

Враховуючи обставини у цій справі, а саме укладення договору про надання
послуг з управління багатоквартирним будинком; прийняття установчими зборами співвласників вказаного багатоквартирного будинку рішення про створення ОСББ; державну реєстрацію ОСББ “40-річчя Перемоги 25А”; повідомлення управителя ТОВ “Місто для людей Запоріжжя” про створення ОСББ та прохання розпочати підготовку до передачі будинку та прибудинкової території по акту приймання-передачі в управління ОСББ “40-річчя Перемоги 25А” з наданням повного пакету технічної документації на будинок, КГС ВС дотримується висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог щодо зобов’язання відповідача передати технічну документацію на багатоквартирний будинок позивачу.

Постановою КГС ВС залишено без змін постанову Центрального апеляційного
господарського суду від 19.05.2021 та рішення Господарського суду Запорізької
області від 13.01.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 16.09.2021 у справі No 908/2609/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/99747873.