Щодо надання в користування земельної ділянки державної чи комунальної власності фізичним або юридичним особам без проведення земельних торгів

Незастосування конкурентної процедури у виді земельних торгів допускається виключно у випадку, коли земельна ділянка державної чи комунальної власності надається фізичним або юридичним особам у користування з метою обслуговування та експлуатації виключно існуючих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на такій земельній ділянці та належних на праві власності зазначеним особам для їх подальшого використання відповідно до того цільового та функціонального призначення, яке існувало на момент їх придбання.

Земельна ділянка державної чи комунальної власності з метою користування для нового будівництва може бути надана фізичним або юридичним особам в оренду виключно за результатами проведення земельних торгів.

КГС ВС розглянув справу за позовом керівника Харківської місцевої прокуратури No 1 до Харківської міської ради, Товариства з обмеженою відповідальністю “Бротей” (далі – ТОВ “Бротей”) про визнання незаконним та скасування пунктів додатків до рішень щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

За договорами купівлі-продажу від 01.03.2018 та від 02.03.2018 ТОВ “Бротей” придбало у власність нежитлові виробничі будівлі по вул. Наринській, 4 у м. Харкові.

Харківською міською радою прийнято рішення від 18.04.2018, яким, зокрема
надано ТОВ “Бротей” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу по вул. Наринській 4 у м. Харкові (підпункти 6.1, 6.2 додатку 2).

За рішенням Харківської міської ради від 19.12.2018 затверджено ТОВ “Бротей”
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель територіальної громади м. Харкова для будівництва житлового комплексу по вул. Наринській, 4 (пункту 7.1 Додатку 1); надано ТОВ “Бротей” в оренду земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови для будівництва житлового комплексу (підпункт7.2 додатку 1); погоджено виконання будівництва об’єкту з урахуванням знесення нежитлових будівель, які належать на праві власності ТОВ “Бротей” (підпункт 7.3 додатку 1).

Позовні вимоги керівника Харківської місцевої прокуратури No 1 обґрунтовані
тим, що всупереч вимог статей 124, 134 ЗК України зазначеними спірними рішеннями Харківської міської ради відведено ТОВ “Бротей” під нове будівництво
земельну ділянку без проведення земельних торгів, тоді як останнє мало право на отримання у такому порядку земельної ділянки виключно для експлуатації та обслуговування нерухомого майна. Також без належного обґрунтування в оренду
надано земельну ділянку площею неспівмірно більшою від площі, яку займає
розташована на ній нерухомість ТОВ “Бротей” та з метою, що не пов’язана з обслуговуванням нерухомості.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Частиною другою статті 124 ЗК України передбачено, що передача в оренду
земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності,
здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків,
встановлених частинами другою та третьою статті 134 цього Кодексу.

Зокрема, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 134 ЗК України не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Виходячи із системного аналізу положень частини другої статті 124 і абзацу 2
частини другої статті 134 ЗК України незастосування конкурентної процедури у виді земельних торгів допускається виключно у випадку, коли земельна ділянка
державної чи комунальної власності надається фізичним або юридичним особам у користування з метою обслуговування та експлуатації виключно існуючих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на такій земельній ділянці та належних на праві власності зазначеним особам для їх подальшого використання відповідно до того цільового та функціонального призначення, яке існувало на момент їх придбання.

Таке правове регулювання з боку законодавця є виправданим і логічним та створює передумови одночасно як для усунення випадків покладення на власників таких об’єктів надмірного тягаря, пов’язаного з необхідністю оформлення права землекористування, так і для недопущення ухилення учасників земельних правовідносин від дотримання положень законодавства щодо отримання земельних ділянок на конкурентних засадах та/або їх отримання з метою використання, що відрізняється від цільового використання об’єктів нерухомості, та/або у розмірі, який необґрунтовано значно перевищує площу таких об’єктів.

Отже, ТОВ “Бротей” мало право звернутися до Харківської міської ради з метою
формування та отримання в користування без проведення земельних торгів тільки земельної ділянки виключно для обслуговування та експлуатації належних йому на праві власності об’єктів нерухомого майна, розташованих на такій земельній ділянці.

Натомість спірну земельну ділянку надано ТОВ “Бротей” не для обслуговування
розташованих на ній об’єктів нерухомого майна, а для будівництва житлового
комплексу, тобто для будівництва нового об’єкта, а безпосередньо визначеною
Харківською міською радою умовою надання земельної ділянки було знесення
існуючих об’єктів нерухомості, які належать ТОВ “Бротей”.

Отже, враховуючи положення частини другої статті 124 і абзацу 2 частини другої
статті 134 ЗК України спірна земельна ділянка могла бути сформована та надана
відповідачу в оренду з метою нового будівництва виключно за результатами
проведення земельних торгів.

Порушення встановленого наведеними вище нормами земельного законодавства порядку формування земельної ділянки з метою оформлення
права користування нею в обхід встановленої законом процедури очевидно свідчить про незаконність оспорюваних рішень Харківської міської ради, які в цілому є складовими процедури формування земельної ділянки.

Ураховуючи викладене, постановою КГС ВС залишено без змін постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.02.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 11.08.2021 у справі No 922/443/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/99037163.