Щодо необхідності підтвердження існування такої форс-мажорної обставини, як карантин, встановлений КМУ, відповідним сертифікатом

Підтвердженням існування форс-мажорних обставин є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України чи уповноваженої нею регіональної торгово-промислової палати.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)”, яким доповнено частину другу статті 141 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” положенням про віднесення до форс-мажорних обставин карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, не передбачає будь-яких законодавчих змін (виключень/особливостей) щодо підтвердження існування такої обставини.

Підтвердження форс-мажорних обставин може бути підставою для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов’язань, а не для примусового внесення змін до відповідного договору, якщо лише самим
договором не передбачено іншого.

КГС ВС розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
“Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” (далі – ТОВ “ФК “Інвестохіллс Веста”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Київ Східний” (далі – ТОВ “Київ Східний”) про визнання укладеним договору про внесення змін до договорів
суборенди та обслуговування щодо зменшення платежів за договорами суборенди.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між ТОВ “Київ Східний” (суборендодавець) та ТОВ “ФК “Інвестохіллс Веста” (орендар) укладено договори суборенди, за умовами яких суборендодавець
зобов’язався передати орендодавцю у тимчасове платне користування мебльовані офісні приміщення у бізнес-центрі та надавати послуги з їх утримання, а орендар – сплачувати за користування приміщеннями і послугами відповідно до зазначених договорів та додатків.

Згідно з пунктами 9.8 і 9.13 договорів суборенди сторони домовились, що дія форс-мажорних обставин повинна підтверджуватись документом, виданим
Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП України) або іншим
уповноваженим на це органом.

Посилаючись на Постанову КМ України No 211, якою на території України з 12.03.2020 установлено карантин, листом від 03.06.2020 ТОВ “ФК “Інвестохілл Веста” звернулось до ТОВ “Київ Східний” з пропозицією на підставі статті 625 ЦК
України і статті 181 ГК України укласти договір про внесення змін до договорів
суборенди щодо зменшення платежів, у зв’язку з настанням форс-мажорної
обставини у вигляді карантину.

ТОВ “Київ Східний” листом від 10.06.2020 відмовило ТОВ “ФК “Інвестохіллс Веста” в укладенні договору про внесення змін до договорів суборенди з огляду на відсутність підстав для зменшення орендних платежів.

У матеріалах справи відсутні сертифікати, видані ТПП України чи уповноваженими регіональними торгово-промисловими палатами, що засвідчують наявність форс-мажорних обставин, які впливають на виконання договорів суборенди.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.11.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.01. 2021, у задоволенні позову відмовлено повністю.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для внесення змін до договорів суборенди щодо зменшення
суми платежів у зв’язку із твердженням позивача про наявність форс-мажорних
обставин (карантину), які сторони на момент укладення зазначених договорів
не могли передбачити

Відповідно до приписів статей 11, 525, 526, 629 ЦК України договір як підстава для виникнення цивільних прав та обов’язків є обов’язковим для виконання
сторонами і за загальним правилом, встановленим як господарським, так і цивільним законодавством, зміна та розірвання договорів допускається лише за згодою сторін або в судовому порядку (у разі відсутності згоди іншої сторони, яка отримала відповідну вимогу/пропозицію).

За результатами розгляду цієї справи суди попередніх інстанцій встановили,
що: позивач не довів як обставини унеможливлення користування орендованими приміщеннями у повному обсязі згідно з умовами договорів суборенди, так і сам факт неможливості користування цими приміщеннями; основним видом діяльності позивача є надання фінансових послуг, тоді як згідно з Постановою КМ України No 211 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 No 255) провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльність фінансових установ у зв’язку із запровадженням протиепідемічних заходів не заборонена.

Враховуючи зазначені обставини, КГС ВС погодився з висновком попередніх інстанцій щодо відмови в позові за недоведеністю позовних вимог.

Також КГС ВС звернув увагу на те, що у постановах КГС ВС від 15.06.2018 у справі No 915/531/17, від 26.05.2020 у справі No 918/289/19, від 17.12.2020 у справі No 913/785/17 викладено висновок щодо застосування статті 141 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, відповідно до якого:

  • – статтею 141 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”
    визначено, що засвідчення дії непереборної сили шляхом видачі сертифікату про форс-мажорні обставини покладено на ТПП України та уповноважені нею
    регіональні торгово-промислові палати;
  • – форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і при їх виникненні сторона, яка посилається на них як на підставу неможливості виконання зобов’язання, повинна довести наявність таких обставин не тільки самих по собі, але й те, що ці обставини були форс -мажорними саме для даного конкретного випадку виконання господарського зобов’язання;
  • – доведення наявності непереборної сили покладається на особу, яка порушила зобов’язання. Саме вона має подавати відповідні докази в разі виникнення спору.

Отже, виходячи з наведених норм законодавства, висновків КГС ВС та умов договорів суборенди, підтвердженням існування форс-мажорних обставин є відповідний сертифікат ТПП України чи уповноваженої нею регіональної торгово-
промислової палати.

При цьому Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)”, яким доповнено частину другу статті 141 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” положенням про віднесення до форс-
мажорних обставин карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, не передбачає будь-яких законодавчих змін (виключень/особливостей) щодо
підтвердження існування такої обставини.

Водночас КГС ВС, враховуючи характер спірних правовідносин, зазначив, що підтвердження форс-мажорних обставин може бути підставою для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов’язань
(що не є предметом розгляду у цій справі), а не для примусового внесення змін до відповідного договору, якщо лише самим договором не передбачено іншого. У спірних договорах суборенди правове регулювання відносин сторін у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин обумовлене саме в контексті відповідальності.

Ураховуючи викладене, постановою КГС ВС залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва від 10.11.2020 та постанову Північного
апеляційного господарського суду від 21.01.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 01.06.2021 у справі No 910/9258/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/97350258.