Щодо підсудності справи вразі зміни боржником свого місцезнаходження після відкриття провадження у справі про банкрутство

Зміна місцезнаходження боржника після прийняття судом першої інстанції до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не тягне за собою зміни підсудності такої справи і передачі її матеріалів до іншого господарського суду за новим місцезнаходженням боржника.

Якщо місцевий господарський суд прийняв до свого розгляду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додержанням правил територіальної юрисдикції (підсудності), то відповідно до положень частини другої статті 31ГПК України заява має бути ним розглянута в підготовчому засіданні навіть у разі перереєстрації боржником свого місцезнаходження.

КГС ВС розглянув справу за заявою Приватного підприємства “Консалтингова фірма “Прометей” (далі – ПП “КФ “Прометей”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Гадячсир” (далі – ТОВ “Гадячсир”) про визнання банкрутом.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Станом на дату звернення ПП “Консалтингова фірма “Прометей” в особі філії “Менський сир” до Господарського суду Полтавської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Гадячсир” боржник був зареєстрований за адресою у Полтавській області.

Приймаючи заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, Господарським суд Полтавської області в ухвалі від 15.10.2019 встановлено, що подані матеріали є достатніми для прийняття заяви до розгляду.

З різних підстав, у тому числі і за численними заявами боржника,розгляд заяви неодноразово відкладався; з моменту прийняття судом заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство і до постановлення судом оскаржуваної ухвали сплило майже 8 місяців.

Однак 22.05.2020 боржником було внесено зміни щодо його місцезнаходження, а саме ТОВ “Гадячсир” зареєстровано за адресою у Харківській області.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 02.06.2020, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ “Гадячсир”. Визнано кредиторські вимоги ПП “КФ “Прометей” в особі філії “Менський сир”.

Згідно з матеріалами справи боржник до підготовчого засідання не повідомив суду відомості щодо зміни свого місцезнаходження, хоча ухвалу Господарського суду Полтавської області від 05.05.2020 про відкладення розгляду справи на 02.06.2020 боржник отримав 19.05.2020 і представник боржника був присутній в судовому засіданні 02.06.2020.

Не погодившись з ухвалою місцевого господарського суду від 02.06.2020, засновник боржника — Товариство з обмеженою відповідальністю “Альміра” (далі — ТОВ “Альміра”) оскаржив її в апеляційному порядку.

Скарга мотивована, зокрема,тим, що було змінено місцезнаходження ТОВ “Гадячсир”, і відповідно до положень статті 39 КУзПБ Господарський суд Полтавської області в підготовчому засіданні 02.06.2020 повинен був встановити нове місцезнаходження боржника та передати заяву ПП “КФ “Прометей” в особі філії “Менський сир” про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “Гадячсир” до господарського суду за місцезнаходженням боржника, тобто до Господарського суду Харківської області, чого судом зроблено не було.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 03.09.2020 апеляційну скаргу ТОВ “Альміра” залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Полтавської області від 02.06.2020 залишено без змін.

Апеляційний господарський суд дійшов висновку, що суд першої інстанції з дотриманням правил територіальної підсудності прийняв заяву до розгляду, розглянув її і у підготовчому засіданні дослідив справу на предмет її відповідності вимогам статті 39 КУзПБ, встановивши, що підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ “Гадячсир”, перелічениху частині шостій статті 39 КУзПБ, немає.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

КГС ВС зауважив, що складність вирішення спору у даній справі полягає у тому, що на момент звернення ініціюючим кредитором із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство (01.10.2019) був чинний Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі — Закон про банкрутство), тоді як станом на дату проведення підготовчого засідання у справі (02.06.2020) розгляд справи (заяви про відкриття провадження) здійснювався відповідно до положень КУзПБ.

Відкриття провадження у справі про банкрутство виокремлює, зокрема, такі етапи: вирішення питання щодо прийняття судом заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якій суд встановлює наявність/відсутність процесуальних підстав для прийняття такої заяви, і підготовче засідання, в якому суд встановлює обставини щодо наявності/відсутності уже матеріально-правових підстав для відкриття провадження у справі.

КГС ВС звернув увагу на те, що такі два окремі етапи розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство мали місце як відповідно до положень Закону про банкрутство, так і передбачені нормами КУзПБ.

Так, нормами статей 12, 14, 15 Закону про банкрутство було врегульовано правові підстави для прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, відмови у прийнятті та її повернення відповідно.

Статтею 14 Закону про банкрутство (чинного на момент звернення із заявою про порушення провадження у даній справі) було передбачено, що господарський суд не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви про порушення справи про банкрутство відмовляє у її прийнятті, якщо справа не підсудна даному господарському суду.

КГС ВС враховує, що нормами КУзПБ, а саме статтями 37, 38 дійсно не передбачено, які дії має вчинити суд, якщо заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подана із порушенням правил територіальної підсудності.

Отже, правових підстав у господарського суду для повернення чи відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, поданої з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), нормами КУзПБ не визначено.

При цьому відповідно до частини першої статті 2КУзПБ провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, ГПК України, іншими законами України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 31 ГПК України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Таким чином, у разі надходження до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності) суд керується вимогами пункту 1 частини першої статті 31 ГПК України.

Нормами статті 39 КУзПБ врегульовано порядок проведення підготовчого засідання, яким натомість не визначено обов’язку суду повторно встановлювати обставини дотримання заявником правил територіальної юрисдикції(підсудності) та перевіряти місцезнаходження боржника після того, як такі дії вже були вчинені судом на стадії прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, про що правильнозазначено апеляційним судом.

Відповідно до частини другої статті 31 ГПК України справа, прийнята судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, за винятком випадків, коли внаслідок змін у складі відповідачів справа відноситься до виключної підсудності іншого суду.

Особливістю проваджень у справах про банкрутство є те, що чинними нормами законодавства України не передбачено можливості заміни боржників у даній категорії справ.

Тобто передбачені частиною другою статті 31 ГПК України виняткові випадки щодо порядку розгляду спору господарським судом, який прийняв справу до свого провадження, не можуть включати в себе обставини зміни місцезнаходження боржника у справах про банкрутство.

Тому КГС ВС зазначив, що зміна місцезнаходження боржника після прийняття судом першої інстанції до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не тягне за собою зміни підсудності такої справи і передачі її матеріалів до іншого господарського суду за новим місцезнаходженням боржника. Крім того, дана обставина не може бути взята судом до уваги як підстава для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Якщо місцевий господарський суд прийняв до свого розгляду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додержанням правил територіальної юрисдикції (підсудності), то заява має бути ним розглянута у підготовчому засіданні навіть у разі перереєстрації боржником свого місцезнаходження.

Постановою КГС ВС залишено без змін ухвалу Господарського суду Полтавської області від 15.10.2019.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 03.02.2021 у справі No 917/1759/19 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/94904393.