Щодо процедури судового розгляду в спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого: in absentia

У процесі розгляду в спеціальному судовому провадженні (in absentia) суд першої інстанції повинен уживати всіх необхідних заходів для реалізації захисником своїх процесуальних прав, забезпечувати сторонам рівні умови для їх реалізації та надавати кожній стороні розумну можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону в суттєво невигідне становище щодо іншої сторони.

Якщо в спеціальному судовому провадженні (in absentia) суд відмовив задовольнити клопотання сторони захисту про відкладення розгляду справи та про надання часу для підготовки виступу в судових дебатах для належної організації і непорушення права на захист підзахисного без належного й розумного обґрунтування своєї відмови, посилаючись виключно на необхідність забезпечення безперервності судового розгляду (ст. 322 КПК) і недоцільність витрачання прокурором бюджетних коштів на розміщення оголошення, то це порушує принципи юридичної рівності, змагальності та справедливості судового розгляду, що не узгоджується зі ст. 6 Конвенції.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватим та засудив ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 258-3 КК.

Апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно ОСОБА_1 у частині призначеного покарання.

Позиція ККС: скасовано рішення судів попередніх інстанцій та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів касаційного суду вважає, що викладені у доповненнях до касаційної скарги захисника доводи щодо ненадання часу для підготовки виступу у судових дебатів є слушними з огляду на таке.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, суд першої інстанції у судовому засідання 10.06.2021 допитав свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заявлених
стороною обвинувачення, дослідив матеріали провадження, закінчив з’ясування
обставин і перевірку їх доказами та перейшов до судових дебатів.

Із технічного запису зазначеного вищезазначеного судового засідання убачається, що після закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами
захисник зробив заяву про відкладення розгляду справи та надання часу для
підготовки виступу у судових дебатах. Суд першої інстанції, заслухавши думку
сторони обвинувачення та врахувавши положення ст. 322 КПК, якою визначено безперервність судового розгляду, а також знаходження кримінального провадження на розгляді в суді з 2018 р., відмовив у задоволенні заявленого захисником клопотання та перейшов до судових дебатах. Після виступу прокурора у судових дебатах суд першої інстанції надав слово стороні захисту у судових дебатах. У своєму виступі у судових дебатах захисник ще раз зазначив, що у зв’язку із допитом у даному судовому засіданні свідків, явка яких із 2018 р. була забезпечена стороною обвинувачення вперше, він наполягає на наданні часу для підготовки виступу у судових дебатах задля належної організації і непорушення права на захист його підзахисного. В свою чергу суд першої інстанції, вважаючи виступ сторони захисту закінченим, оголосив судові дебати закінченими та видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Втім колегія суддів касаційного суду вважає, що суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні клопотання сторони захисту щодо надання часу для
підготовки виступу у судових дебатах, не навів належного і розумного обґрунтування.

Зокрема, суд першої інстанції безпідставно звинуватив захисника у намаганні
затягнути судовий процес, бо з матеріалів кримінального провадження вбачається, що з грудня 2018 р. до дня ухвалення вироку 10.06.2021 відбулося лише три судових засідання, в яких провадження розглядалося по суті, решта призначених судових засідань не відбулася з причин неявки усіх учасників провадження.

Посилання суду першої інстанції на положення ст. 322 КПК (безперервність
судового розгляду) та необхідність витрачати прокурором бюджетні кошти на розміщення оголошення не свідчить про обґрунтованість підстав до відмови у задоволенні клопотання про відкладення судового розгляду для підготовки
захисником до судових дебатів.

З огляду на вищезазначене Суд уважає, що суд першої інстанції не вжив необхідних заходів для забезпечення реалізації захисником права на виступ у судових дебатах, не забезпечив сторонам рівних умов для реалізації їхніх процесуальних прав, особливо враховуючи розгляд даного провадження за процедурою спеціального провадження «in absentia». Вказані обставини свідчать про порушення принципів юридичної рівності, змагальності та справедливості судового розгляду, оскільки кожній стороні повинна надаватися розумна можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони (рішення у справі «Ankerl v. Switzerland» від 23.10.1996, заява No17748/91, п. 38), що, з огляду на практику ЄСПЛ, не узгоджується з положеннями ст. 6 Конвенції щодо забезпечення права на справедливий суд.

Детальніше з текстом постанови ВС від 19.07.2022 у справі No 727/13085/18 (провадження No 51-10250км18) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105359481.