Щодо розгляду грошових вимог контролюючого органу до боржника як платника податків

Системний аналіз положень статей 101, 102 ПК України дає змогу зробити
висновок про те, що цим Кодексом встановлено загальний граничний строк
давності для стягнення контролюючим органом податкового боргу, який становить 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Цей строк є спеціальним строком давності для звернення податкового органу до платника податків з вимогою про погашення податкового боргу та застосовується імперативно (за законом). Списання безнадійного податкового боргу, яким є податковий борг платника податків, щодо якого минув строк давності у 1095 днів, здійснюється контролюючим органом самостійно на підставі даних автоматизованої інформаційної системи станом на день виникнення безнадійного податкового боргу.

При розгляді грошових вимог контролюючого органу до боржника, як платника податків належить перевірити дотримання контролюючим органом спеціального строку давності заявлення до стягнення з боржника податкового боргу, який у пункті 102.4. статті 102 ПК України встановлено у 1095 календарних днів з дня його виникнення та застосування якого є імперативним.

У разі спливу 1095-денного строку з дня виникнення податкового боргу, за виключенням спеціально передбачених ПК України випадків, такий борг
визнається безнадійним та підлягає списанню, у тому числі пеня та штрафні санкції нараховані на такий борг, а відтак з того часу в контролюючого органу
відсутнє право вживати будь-які заходи щодо стягнення такої суми боргу.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 13.05.2021 у справі No913/84/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97134520.