Щодо наслідків зміни податкової адреси платника податків – фізичної особи

04 серпня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи № 120/7318/21-а, касаційне провадження № К/9901/48183/21 (ЄДРСРУ № 112643050) досліджував питання щодо наслідків зміни податкової адреси платника податків – фізичної особи.

Абзацами першим-третім пункту 45.1 статті 45 ПК України встановлено, що платник податків – фізична особа зобов`язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

(!!!) Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Відповідно до пункту 70.7 статті 70 ПК України фізичні особи – платники податків зобов`язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До облікової картки фізичної особи – платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься, зокрема інформація про місце проживання (підпункт 70.2.4 пункту 70.4 статті 70 ПК України).

Податковою адресою платника податків – фізичної особи (в тому числі самозайнятих осіб) є адреса, внесена при реєстрації в Державному реєстрі, фізичних осіб – платників податків.

З метою  перевірки своєї податкової адреси, зазначеної в Державному реєстрі, фізична особа може звернутись до контролюючого органу за місцем проживання, або зробити це в Електронному кабінеті платника податків на офіційному вебпорталі ДПС.

Для зручності  платників ДПС  розроблено електронний сервіс – подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру.

Якщо з моменту реєстрації в Державному реєстрі змінювалась адреса проживання, фізична особа – платник податків зобов’язана подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які носяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін, шляхом подання  відповідної заяви за формою, та у порядку, визначеному  Міністерством фінансів України.

ВИСНОВОК

Верховний Суд зазначає, що невиконання платником податків обов`язку щодо повідомлення контролюючого органу про зміну податкової адреси позбавляє його можливості посилатися у спорі з контролюючим органом, що документи, правомірності яких стосується спір, не були йому вручені, якщо буде встановлено, що документи були направлені в установленому законом порядку на його податкову адресу, навіть у випадку повернення цих документів підприємством поштового зв`язку через неможливість їх вручення.

P.s. Однак, цей наслідок не може бути поширений на випадок, коли контролюючий орган володіє достовірною інформацією про зміну платником місця проживання.

Матеріал підготовлено адвокатом Євгеном Морозовим.