Щодо волевиявлення кредитора стосовно відмови від забезпечення

Абзацом третім частини другої статті 45 КУзПБ визначено, що забезпечені
кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо
вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен
розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави.
Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Така процедура включення вимог забезпеченого кредитора надає заставному
кредитору альтернативу вибору щодо внесення його вимог до вимог у відповідній черговості в порядку частини першої статті 64 КУзПБ чи до позачергових з огляду на надані ним докази на момент формування реєстру вимог кредиторів щодо предмета застави, його вартості та з урахуванням волевиявлення цього кредитора щодо відмови (повної або часткової) від забезпечення.

КУзПБ імперативно визначає право кредитора відмовитися від забезпечення
власних вимог. Така відмова має бути належним чином заявлена кредитором. У разі нездійснення такої відмови та незаявлення відповідних вимог кредитором
відомості про забезпечення підлягають включенню до реєстру, як це передбачено частиною восьмою статті 45 КУзПБ.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19.05.2021 у справі No925/367/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97218310.