Щодо проєкту стосовно забезпечення реального дотримання строків відповіді на адвокатський запит

За законом особи, які отримали адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання надати запитувану інформацію. На практиці відповідь адвокату датується в межах цих строків, втім реально вона може надсилатися протягом тижнів, а то й місяців.

Вирішити цю проблему покликаний проект закону №10445 від 30.01.2024 «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо врегулювання питання своєчасності отримання відповіді на адвокатський запит», текст якого з’явився на сайті ВР.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Автор законодавчої ініціативи пропонує закріпити необхідність повідомлення адвоката про направлення відповіді на адвокатський запит.

Для цього, вважає нардеп, слід доповнити частину 2 ст. 24 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність про те, що за проханням адвоката, інформацію та копії документів запитувані адвокатом, слід направляти засобами електронного звʼязку з накладанням електронного кваліфікаційного підпису.

Нагадаємо, адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правничої допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.