Щодо зарахування на пільгових умовах періоду участі в АТО для призначення пенсії поліцейському за вислугу років: КАС ВС

Верховний Суд у складі суддів об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду розглянув у касаційному порядку адміністративну справу, у якій позивач (колишній поліцейський) оскаржив дії Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо відмови в зарахуванні на пільгових умовах періоду участі в антитерористичній операції для призначення пенсії поліцейському за вислугу років.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність у позивача права на призначення пенсії за вислугу років із зарахуванням на пільгових умовах часу проходження служби, протягом якого позивач брав участь в антитерористичній операції.

Апеляційний суд, скасовуючи частково рішення суду першої інстанції, зазначив, що позивач не має права на призначення пенсії за вислугу років, оскільки в цьому випадку необхідно враховувати лише вислугу в календарному обчисленні.

Верховний Суд, переглядаючи спір за касаційною скаргою фізичної особи, скасував рішення суду апеляційної інстанції, а рішення суду першої інстанції залишив у силі.

Об’єднана палата КАС ВС зазначила, що п. «а» ч. 1 ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено, що пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» – «д», «ж» статті 1-2 цього Закону (крім осіб, зазначених у ч. 3 ст. 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше.

Згідно зі ст. 17-1 зазначеного Закону порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до підпункту «а» п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абз. 1 п. 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах один місяць служби за три місяці – час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції.

Суд вказав, що у цій справі позивач не має календарної вислуги років для призначення пенсії, проте в нього наявний відповідний пільговий стаж,  згідно із п. 2 постанови КМУ № 393 (прийняття безпосередньої участі в антитерористичній операції).

Статтею 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначено види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії, а ст. 17-1 цього Закону встановлено саме порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом. Зазначеною нормою передбачено, що цей період та пільгові умови встановлюються саме Кабінетом Міністрів України.

Об’єднана палата КАС ВС вказала, що відповідним Законом України передбачені пільгові умови для призначення пенсій за вислугу років, які встановлюються урядом, шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів. Постановою № 393 визначено, зокрема, порядок обчислення та призначення пенсій за вислугу років поліцейським. Ця постанова є підзаконним нормативно-правовим актом, мета якого – конкретизувати нормативне регулювання з метою вирішення питань, що виникають з приводу призначення пенсії за вислугу років, зокрема й на пільгових умовах.

Таким чином, основним актом, на підставі якого здійснюється обчислення періоду проходження військової служби для зарахування його до стажу, є Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Пільгове обчислення періоду проходження військової служби є похідним від визначальної підстави і може визначатись іншими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема постановою КМУ № 393. Можливість пільгового обчислення вказаного періоду пов’язується насамперед зі спеціальним статусом, якого особи набули в результаті виконання відповідної роботи, визначеної в законодавчому порядку.

Постанова Верховного Суду від 3 березня 2021 року у справі № 805/3923/18-а (адміністративне провадження № К/9901/134/19) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/95277911.