Спірні аспекти та судові спори у сфері пенсійного забезпечення в Україні: адвокат Ірина Подкопаєва

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся вебінар на тему «Пенсійне забезпечення в Україні: спірні аспекти та судові спори». Лекторкою виступила Ірина Подкопаєва, адвокат, член Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ.

Предметом обговорення під час заходу було правове регулювання пенсійного забезпечення, відмінності страхового і трудового стажу, види пенсій та умови виникнення права на пенсію. Окрему увагу лектор приділила особливостям зарахування періодів трудової діяльності до страхового стажу в період воєнного стану, а також судовим спорам у сфері пенсійного забезпечення та практиці їх вирішення.

Учасники вебінару отримали відповіді на питання:

  • Чи застосовується в пенсійних спорах законодавство СРСР та/або УРСР? Які види пенсій існують в Україні?
  • Чи можна «купити» страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії?
  • Які недоліки заповнення трудової книжки є суттєвими, а які – не впливають на пенсію?
  • Чи завжди відсутність сплати страхових внесків має наслідком незарахування окремих періодів роботи до страхового стажу?
  • Чи завжди потрібно подавати уточнюючі довідки щодо періодів роботи? та інші.

Ірина Подкопаєва зосередила увагу на актуальній судовій практиці Верховного Суду з питань пенсійного забезпечення, релевантних правових висновках.

Так, у постанові Верховного Суду від 21.02.2018 у справі № 687/975/17 викладена правова позиція, за якої основним документом, що підтверджує стаж роботи працівника, є трудова книжка.

На особу не може перекладатись тягар доведення правдивості чи достовірності даних, що зазначені у його трудовій книжці.

Відсутність посилання чи неточних записів у первинних документах по обліку трудового стажу та нарахуванню заробітної плати на конкретній посаді, яку займав позивач у той чи інший період його роботи на підприємстві за наявності належним чином оформленої трудової книжки, не може бути підставою для виключення вказаних періодів роботи з трудового стажу позивача, що дає йому право на призначення пенсії за віком.

У постанові від 24.05.2018 у справі № 490/12392/16-а Верховний Суд висловив позицію про те, що певні недоліки щодо заповнення трудової книжки не можуть бути підставою для неврахування відповідного періоду роботи для обрахунку стажу при призначенні пенсії, оскільки визначальним є підтвердження факту зайнятості особи на відповідних роботах, а не власне правильність записів у трудовій книжці.

Відтак особа не може нести тягар відповідальності за допущення незначних порушень при заповненні трудової книжки керівництвом підприємств, де вона працювала, оскільки такі неточності не впливають на правильність зазначення періоду її роботи.

Питання необхідності подання уточнюючих довідок про періоди роботи висвітлені у постанові Верховного Суду від 07.03.2018 у справі № 233/2084/17.

Так, основним документом, що підтверджує стаж роботи працівника, є трудова книжка. А тому лише у разі її відсутності, або відсутності в ній відповідних записів, трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, зокрема, уточнюючих довідок підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

У постанові від 26.10.2022 у справі № 345/4297/17 Верховний Суд дійшов висновку про можливість підтвердження пільгового страхового стажу працівника показаннями свідків, але лише у випадку, коли за місцем роботи заявника або в архівних установах відсутні документи про його стаж.

У постанові Верховного Суду від 27.03.2018 у справі № 208/6680/16-а були вирішені питання про наслідки несплати роботодавцем страхових внесків за працівника.

Верховний Суд висловив позицію, що обов’язок по сплаті страхових внесків та відповідальність за несвоєчасну або не в повному обсязі сплату страхових внесків законом покладено на страхувальника.

За загальним правилом, несвоєчасна сплата підприємством страхових внесків, за умови підтвердження роботи особи на такому підприємстві, отримання заробітної плати та утримання з неї єдиного соціального внеску, не повинна порушувати законні права та інтереси позивача, зокрема, порушувати його право на належне пенсійне забезпечення, оскільки, обов’язок своєчасної сплати страхових внесків до пенсійного фонду покладено на роботодавця, а тому їх несплата не може позбавляти працівників права на зарахування періоду роботи до страхового стажу, фактично позбавляючи особу права власності на пенсію в належному розмірі.

Також під час вебінару були висвітлені правові позиції Верховного Суду щодо зарахування пільгового страхового стажу в зв’язку із непроведенням / несвоєчасним проведенням атестації робочого місця, в зв’язку із неможливістю проведення перевірки матеріалів пенсійної справи через тимчасову окупацію окремих територій України, а також можливості судового захисту прав «пенсіонера» в разі наявності помилок у прізвищі, імені, по-батькові особи в окремих документах, що підтверджують періоди трудової діяльності (трудовій книжці, дипломах про навчання тощо).