Категорії спорів в галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців: адвокат Ірина Подкопаєва

Про пенсійне забезпечення військовослужбовців в Україні розповіла під час вебінару, що відбувся у Вищій школі адвокатури, адвокат, член Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ Ірина Подкопаєва.

Під час заходу особливий акцент був зроблений на тому, що пенсійне забезпечення військовослужбовців є однією з гарантій та обов’язків держави щодо громадян України, які віддають своє здоров’я та життя, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та недоторканість кордонів України, особливо в умовах збройної агресії РФ проти України та захоплення її окремих територій.

Чинне законодавство закріплює соціальні гарантії високого рівня для військовослужбовців, що прямо випливають зі спеціального юридичного статусу громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також осіб, що збройно захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час агресії Російської Федерації проти України.

Обов’язком же органів державної влади є неухильне дотримання та не порушення гарантованих Конституцією України прав громадян, в тому числі військовослужбовців, в своїй діяльності.

Серед типових категорій спорів в галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців лектор виокремила такі справи, в яких територіальні органи ПФУ:

  • Заперечують/не визнають наявності у особи, що звертається за призначенням пенсії, відповідного статусу та, як наслідок, відсутності права на пенсію;
  • Не зараховують окремі періоди трудової діяльності/військової служби до страхового стажу та вислуги років – через недоліки в заповненні документів, допущення помилок в написанні прізвища, імені, по-батькові, надання неналежних або ненадання належних документів тощо;
  • Відмовляють у розгляді заяви про призначення/перерахунок пенсії через порушення порядку подання заяви з необхідними документами;
  • Відмовляють у зарахуванні до страхового стажу/вислуги років періодів трудової діяльності та/або військової служби в пільговому обчисленні;
  • Відмовляють у проведенні перерахунку пенсії через відсутність підстав;
  • Здійснюють перерахунок пенсії зі зміною відсоткового значення грошового забезпечення або без врахування окремих складових такого грошового забезпечення;
  • Обмежують розмір пенсії максимальним розміром тощо.

Окрему категорію спорів складають справи щодо відмови у наданні довідок про розмір грошового забезпечення військовослужбовця для проведення перерахунку пенсії та/або не зазначення у наданих довідках даних про види складових та розміри грошового забезпечення.

Так, лектор звернула увагу на зміну правової позиції Верховного Суду у спорах щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення військовослужбовця для проведення перерахунку пенсії, а саме застосування строків звернення до суду із позовом.

Ключовим правовим питанням, яке досліджувалось у постанові Верховного Суду від 12.12.2023 у справі № 380/1907/23, стало питання:

Якими правовими нормами потрібно керуватися в аспекті застосування строку звернення до суду в справах із позовними вимогами щодо складання відповідних довідок про розмір грошового забезпечення осіб для перерахунку пенсії на підставі статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-ХІІ від 09.04.1992 – положеннями частини другої статті 122 КАС України (6 місяців) чи частини третьої статті 51 Закону № 2262-ХІІ (без обмеження будь-яким строком).

Верховний Суд дійшов до висновку, що видача довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії державними органами, зазначеними в пункті 2 Порядку № 45, є одним з етапів реалізації права особи на перерахунок пенсії в порядку, установленому статтею 63 Закону № 2262-ХІІ.

Згідно із частиною третьою статті 51 цього Закону перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпеченнявідповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно із цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

Тому до правовідносин щодо оскарження неправомірних дій чи бездіяльності уповноважених на те суб’єктів владних повноважень щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262-ХІІ, та членам їх сімей, не підлягає застосовуванню встановлений частиною другою статті 122 КАС України шестимісячний строк звернення до адміністративного суду.

Застосування вказаного строку звернення до адміністративного суду унеможливить реалізацію права, передбаченого статтею 63 Закону № 2262-ХІІ, на перерахунок пенсії у зв`язку зі зміною видів грошового забезпечення з урахуванням норм частини третьої статті 51 цього Закону щодо перерахунку пенсій із дати виникнення права на нього без обмеження строком у разі непроведення перерахунку з вини державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії.

З повним текстом постанови Верховного Суду можна ознайомитись за посиланням: https://tinyurl.com/44r7swbb

Також лектор повідомила про ухвалення рішення Верховного Суду від 05.03.2024 року та постанови Великої Палати Верховного Суду від 23.05.2024 року у зразковій справі № 380/19324/23 щодо правомірності зміни у довідці про розмір грошового забезпечення військовослужбовця для проведення перерахунку пенсії відсоткового значення таких складових грошового забезпечення, як надбавка за особливості проходження служби (указано 1 % замість 65 %) та премії (вказано 10 % замість 35 %).

Суд виснував, що надбавка за особливості проходження служби та премія у довідках про розмір грошового забезпечення станом на 01 січня 2020 року, 01 січня 2021 року, 01 січня 2022 року, які видаються особам, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на виконання рішення суду, у справах щодо визначення розміру посадового окладу та окладу за військове звання, які обчислені шляхом множення відповідних коефіцієнтів, зазначених у Постанові № 704, на 50 % розміру мінімальної заробітної плати, установленого законом на 1 січня відповідного року, зазначаються у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію.

Суд першої інстанції встановив, що за прирівняною посадою, яку обіймав позивач на час призначення пенсії, станом на 01 січня 2020, 2021, 2022 років виплачувалась надбавка за особливості проходження служби в розмірі 65 % посадового окладу з урахування окладу за військове звання та премія в розмірі 35 % посадового окладу, тому і в довідках про розмір грошового забезпечення Позивача мають зазначатися такі середні показники – надбавки за особливості проходження служби в розмірі 65 % посадового окладу з урахування окладу за військове звання та премія в розмірі 35 % посадового окладу.

Велика Палата Верховного Суду погодилась із вищезазначеними висновками Верховного Суду і у постанові від 23.05.2024 підкреслила, що у довідці про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії щодо зазначення розміру надбавки за особливості проходження служби та премії (розмір яких є предметом спору у цій справі) належить указувати їх середній розмір, що фактично виплачений за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію.

Аналогічну правову позицію щодо необхідності зазначення у відповідних довідках для перерахунку пенсій розміру премії, визначеного у середньому розмірі, що фактично виплачений за відповідною посадою, викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 грудня 2018 року у справі № 802/2196/17-а (Пз/9901/1/18) (провадження № 11-308заі18).

За посиланням можна ознайомитись з повним текстом рішення Верховного Суду від 05.03.2024: https://tinyurl.com/3cbnm9m6; та постанови Великої Палати Верховного Суду від 23.05.2024: https://tinyurl.com/4nr9zdsu у зразковій справі № 380/19324/23.

Додатково адвокат звернула увагу учасників заходу, що в травні 2024 року до статті 17-1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262 були внесенні зміни, які набрали чинності 04 та 18 травня 2024 року відповідно, якими вказану статтю доповнено новими частинами.

Зокрема, у частині 2 статті 17-1 Закону № 2262 визначені категорії осіб, які мають право на пільгове обчислення вислуги років (1 місяць служби за 3 місяці вислуги років), та деталізовані періоди військової служби, що підлягають такому пільговому обчисленню.

Також під час вебінару були висвітлені й інші правові позиції Верховного Суду зі спірних питань пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.