Спори, що виникають з питань захисту права власності: огляд судової практики КГС ВС

Щодо порядку набуття права власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва

Факт здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного
будівництва не змінює правового статусу такого майна та не перетворює сукупність будівельних матеріалів на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок, будівлю, споруду тощо) в розумінні статті 181 та частини 2 статті 331 ЦК України, оскільки така реєстрація не звільняє забудовника від обов’язку після завершення будівництва (створення майна) ввести його в установленому порядку в експлуатацію та здійснити державну реєстрацію права власності на новостворене нерухоме майно.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 16.02.2021 у справі No 914/2070/19 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/94999532.

Щодо способів судового захисту порушених речових прав

У редакції статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», чинній із 16.01.2020, законодавцем виключений такий спосіб захисту порушених речових прав, як скасування запису про проведену державну реєстрацію права.

Способами судового захисту порушених прав та інтересів особи є судове рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав; судове рішення про визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав; судове рішення про скасування державної реєстрації прав. При цьому з метою ефективного захисту порушених прав ухвалення зазначених судових рішень обов’язково має супроводжуватися одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких прав).

Детальніше з текстом постанови КГС ВС КГС ВС від 03.03.2021 у справі No 913/175/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/95502238.

Щодо правонаступництва майнових прав і обов’язків приватизованого підприємств

Складення та підписання акта підсумкової перевірки без його затвердження
відповідним органом приватизації не є доказом визнання останнім факту повного виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Правонаступництво майнових прав і обов’язків приватизованого підприємства
стосується саме осіб, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, тобто стосується саме покупця (власника) об’єкта приватизації, який в порядку правонаступництва і набуває майнових прав приватизованого підприємства.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 29.04.2021 у справі No 908/1260/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/96628675

Щодо заміни сторони її процесуальним правонаступником у справі про витребування майна із чужого незаконного володіння

Витребування майна із чужого незаконного володіння передбачено статтями 16, 387 ЦК України саме як форма захисту права власності, а не як окреме оборотоздатне майнове право, яке може відчужуватися, в порядку передбаченому статтею 656 цього Кодексу, на користь інших осіб, оскільки речові права безпосередньо пов’язані з конкретною річчю і переходять у зв’язку з переходом об’єктів нерухомості.

До доказів, що підтверджують наявність у позивача суб’єктивного матеріального
права на витребування майна із чужого незаконного володіння, не належить договір купівлі-продажу майнових прав, предметом відчуження за яким є такі способи судового захисту цивільних прав, як визнання права власності на нерухоме майно та витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння.

Як речові права на нерухоме майно, похідні від права власності, так і майнові права, відмінні від права власності на нерухоме майно (за винятком права очікування на отримання у майбутньому права власності на нерухоме майно), є правами, нерозривно пов’язаними з нерухомим майном, а тому такі права підлягають державній реєстрації та виникають з моменту відповідної реєстрації.

Нездійснення послідовної державної реєстрації майнових (речових) прав на нерухоме майно за їх покупцями свідчить про відсутність переходу прав та обов’язків позивача до правонаступника і, як наслідок, виключає підстави для заміни сторони її процесуальним правонаступником.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 13.04.2021 у справі No 910/11702/18 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/96926745.