Список членів Етичної ради не затверджено через відсутність голови Вищої ради правосуддя

Згідно зі статтею  9-1, пункту 4 розділу II «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Етична рада утворюється з метою сприяння органам, що обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя, у встановленні відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, а також здійснення одноразового оцінювання вказаним критеріям діючих членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Відповідно до статті 23-1 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» перший склад Етичної ради формується з трьох осіб із числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

2 листопада 2021 року до Вищої ради правосуддя від Ради суддів України надійшов список кандидатів до Етичної ради за квотою Ради суддів України.

У вересні такий список надійшов від міжнародних та іноземних організацій.

Відповідно до абзацу дев’ятого пункту 4 розділу II згаданого закону Голова Вищої ради правосуддя призначає членів першого складу Етичної ради не пізніше п’яти днів після закінчення строку, відведеного для внесення списків рекомендованих кандидатів від усіх суб’єктів формування Етичної ради.

Вища рада правосуддя у своєму консультативному висновку не підтримала запропоновані законодавцем новели з огляду на сумнів у їх конституційності. Після набуття чинності законом Рада звернулася до Верховного Суду як суб’єкта права на конституційне подання щодо конституційності окремих положень законів.

8 жовтня 2021 року Пленум Верховного Суду прийняв рішеннязвернутись до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки конституційності положеньзаконів в частині формування та повноважень Етичної ради.

3 листопада 2021 року Конституційний Суд України відкрив провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду.

Наразі Голова Вищої ради правосуддя не обраний.

Якщо Голова ВРП був би обраний і затвердив склад Етичної ради, він не мав би змоги пройти перевірку через конфлікт інтересів. Така ситуація порушує принцип рівності членів ВРП. З метою уникнення ускладнень щодо функціонування Етичної ради, які виникли через недосконалість законодавчого регулювання, питання формування першого складу Етичної ради, має вирішуватися відповідно до чинного законодавства.