Сторона, яка здійснює допит, а також суддя судколегії мають право ставити уточнюючі запитання після допиту особи

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватими і засудив ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 187; пунктами 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційних скаргах захисники, зокрема, вказують, що апеляційний суд у своєму рішенні не спростував позицію захисту щодо того, що при допиті потерпілих і свідків колегія суддів місцевого суду, а також прокурор задавали потерпілим і свідкам обвинувачення навідні питання, чим, на його думку, істотно порушили вимоги ч. 3 ст. 23 і частин 6, 7 ст. 352 КПК, як і право засуджених на захист.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: ККС не встановив порушень положень ст. 352 КПК у ході допиту свідків і потерпілих, про які зазначає сторона захисту.

Положення ст. 352 КПК не забороняють стороні, яка здійснює допит, і після такого допиту головуючому (членам колегії) задавати уточнюючі запитання, які дозволять правильно зрозуміти обставини повідомлені свідком (потерпілим) і виділити з них ті, які мають значення для кримінального провадження.

Очевидно, що в більшості випадків особи, які допитуються, не знайомі з тонкощами кримінального процесу і їм важко самостійно виділити із відомих їм обставин ті, що мають значення для кримінального провадження, у зв’язку з чим за відсутності певного контролю за їх допитом, він може призвести до безконтрольної тривалої розповіді і повідомлення непотрібних фактів, або навпаки, не повідомлення значущих фактів, які відомі допитуваному, але він
вважає їх не важливими. Саме тому законодавець, зокрема поклав на суд
обов’язок контролювати хід допиту свідків (потерпілих), щоб уникнути зайвого
витрачання часу. Тому коли особа, яку допитують, у своїх показаннях
відхиляється від обставин, що мають значення для кримінального провадження, то сторона яка здійснює допит, або суд можуть поставити їй, зокрема уточнююче питання, яке дозволить повернути розповідь допитуваного у напрямок відомих йому обставин, що мають значення для справи.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 27.02.2023 у справі No 200/9992/16-к https://reyestr.court.gov.ua/Review/109433405