Structure of a commercial contract: особливості змісту і структури контракту та термінологія від Людмили Колодник

Популяризуючи напрямок Legal English серед адвокатської спільноти, Людмила Колодник, очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ, юрист, філолог, викладач спеціалізованого курсу «Legal English», провела вебінар на тему «Structure of a commercial contract».

Захід розпочався з ознайомлення з тематичним вокабуляром, під час якого лектор візуалізувала для слухачів словник термінів та проговорила кожне поняття, надавши переклад з коментарями.

На цьому етапі вебінару, слухачі ознайомились:

 • з англомовним визначенням терміну «контракт» (for two or more different people or groups to make a formal, legally binding agreement (either spoken or written)
 • прикладами даного поняття в контексті, а саме: We contracted a new firm of builders to complete the work.

Лектор підкреслила, що термін «contract» може вживатися не тільки як іменник, але як і дієслово, а саме:

 • Dewey, Cheatem & Howe is the law firm whom Treasury contracted with for many of its most significant legal dealings.
 • Plaintiff Corporation contracted to purchase the buildings.

У вступній частині вебінару, Людмила Колодник наголосила на важливості п’яти елементів, які повинен містити контакт за англо-американською системою права:

 • agreement between the parties (домовленість між сторонами);
 • аn intention (намір створити певні юридичні відносини);
 • сertainty as to the terms of the agreement (впевненість щодо умов угоди);
 • capacity to contract (правоздатність, дієздатність до укладення контракту);
 • consideration (взаємне задоволення, яке повинна мати угода, контракт, договір).

Далі лектор перейшла до пояснення структури типового контракту, а саме:

 • title and date (назва та дати);
 • parties and recitals (сторони контракту та виклад фактів, інформації (чому контракт був заключений?));
 • operative part/provisions – основна частина контракту;
 • other operative provisions – інші положення контракту;
 • the boilerplate clauses – стандартні положення контракту;
 • signature block – блок підписів;
 • різновиди додатків до контракту: schedules, аppendices, exhibits, annexes.

Варто зазначити, що під час вебінару Людмила Колодник звернула увагу слухачів на стиль написання дат в контракті та зауважила різницю між британським та американським підходом.

Зокрема написання дат британським стилем широко розповсюджено саме в Україні, коли дата пишеться цифрами, потім місяць літерами, а вже потім рік цифрами: «This Agreement is made on 25 August».

Також, лектор сфокусувала увагу адвокатів на мовному кліше, яке сигналізує про перехід до основної частини контракту: «NOW THEREFORE, IT IS AGRIED AS FOLLOWS» та допомагає не загубитися серед різноманітних положень контракту.

Говорячи про основну частину контракту, Людмила Колодник зазначила, що цей блок може включати в себе наступне:

 • the subject of the contract (предмет контракту);
 • the price of the work (consideration) (ціна контракту, взаємне задоволення);
 • warranties, payment terms (гарантії, умови оплати);
 • other key, usually negotiated issues between the parties (інші ключові питання, які зазвичай обговорюються сторонами).

Однією з цікавинок заходу було роз’яснення лектором різниці в термінології Counterpart vs. Counterparty.

Так, поняття «Counterpart» – це оригінальний примірник контакту для кожної сторони. A counterpart is a duplicate or copy of a legal document. If a contract is entered into by two parties, for example, two originals are often signed so that each party has in its possession one original, signed version of the contract: “This agreement has been signed in two original, identical counterparts of which each party has received one.”

А термін «Counterparty» перекладається на українську мову як контрагент, одна зі сторін контракту. A counterparty, on the other hand, is one of the parties to a contract, transaction, trade, etc. In the above example, therefore, there are two counterparties: “Both of the counterparties are required to sign the contract in order for it to be valid.”