Судді ОАСК направили звернення до членів Моніторингового комітету ПАРЄ стосовно існуючих на сьогодні загроз незалежності судової влади

Судді Окружного адміністративного суду міста Києва направили звернення до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи стосовно існуючих на сьогодні загроз незалежності судової влади в Україні та ініціативи Президента України ліквідувати ОАСК при відсутності визначених законодавством підстав.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

У листі судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначений Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя. Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі.

«Так, на  офіційному сайті Верховної Ради України 13.04.2021 року зареєстровано та опубліковано законопроект Президента України №5369 «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71646).  Зміст законопроекту не направлений на зміну системи судоустрою, оскільки одночасно з ліквідацією створюється тотожній за повноваженнями й розташуванням суд. Його зміст направлено на створення умов для звільнення працюючих у ньому суддів та інших працівників. Законопроект не передбачає можливості переведення до новостворюваного суду та не вказує на спосіб збереження гарантій незалежності суддів. Натомість іншим законопроектом Президента України, що внесений одночасно з попереднім  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71647 передбачається особливий порядок ліквідації ОАСК, що є відмінним від загального правила», – йдеться у зверненні.

Звертаючись до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, судді наголосили, що Конституція гарантує неможливість притягнення судді до відповідальності за прийняте ним рішення. Незгоду з судовим рішенням можливо висловити тільки в порядку апеляційного чи касаційного оскарження. Тому, Президент України, як гарант дотримання Конституції, не може ставити під сумнів рішення судді поза порядком процесуального оскарження, а тим паче – звільняти суддів суду у такий спосіб. Також Президент не має можливості звинувачувати суддів у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання відносно суддів та працівників ОАСК.

 Крім того, зазначена ініціатива Президента не була погоджена з Вищою радою правосуддя, як незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, оскільки в ній відсутня законна мета, а її реалізація є не можливою до моменту створення та початку роботи повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. При цьому, переведення суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на підставі та в межах рекомендацій ВККС.

«Очевидно, що розпочато незаконну процедуру звільнення всіх суддів ОАСК без їх згоди, що заборонено пунктом 3.4. Європейської хартії закону «Про статус суддів», а  такі дії матимуть негативний вплив на верховенство права та незалежність судової влади в Україні. Як зазначено у звіті щодо прогресу процедури моніторингу Асамблеї (січень-грудень 2020 р.), ці обставини є свідченням тиску на всю судову владу, яка, з огляду на свої статутні повноваження, обмеження та стандарти етичної поведінки, не може надати рівноцінну відповідь», – зазначається у листі.

Відповідно до міжнародних стандартів, однією з необхідних умов незалежності судової влади є те, що судді не повинні піддаватися ризику самовільного відсторонення від своїх обов’язків. Колектив Окружного адміністративного суду міста Києва звернув увагу членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи на важливість вивчення цього питання, як показника фактичного стану та процесу реформування судової влади та питань її незалежності в Україні.