Суддя КГС ВС Володимир Погребняк пояснив яким шляхом формується єдина правозастосовна практика

Про це розповів Володимир Погребняк, секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, суддя КГС ВС в інтерв’ю Закон і Бізнес.

“Відповідно до положень пп.11—12 ч.1 ст.1 регламенту Пленуму Верховного Суду, затвердженого постановою Пленуму ВС від 30.11.2017 №1, до повноважень Пленуму входить узагальнення практики застосування матеріального і процесуального законів, систематизація та забезпечення оприлюднення правових позицій ВС із посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані, з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ, а також надання роз’яснень за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ. Водночас такі роз’яснення мають рекомендаційний характер, тобто не є обов’язковими до застосування судами нижчих інстанцій.

Разом з тим відповідно до положень ч.2 ст.287 ГПК застосування норми права без урахування висновку щодо її застосування в подібних правовідносинах, викладеного в постанові ВС (крім випадку наявності постанови ВС про відступлення від такого висновку), а також відсутність такого висновку є підставами для оскарження в касаційному порядку за умови неправильного застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. Тобто у визначених законом випадках висновки ВС при вирішенні окремих категорій справ мають не рекомендаційний, а фактично обов’язковий характер.

Крім того, задля забезпечення визначених ч.2 ст.36 закону «Про судоустрій і статус суддів» повноважень ВС систематично здійснює узагальнення судової практики щодо застосування норм права, у тому числі у сфері банкрутства. Відповідні матеріали (огляди, дайджести тощо) надсилаються апеляційним та місцевим судам і оприлюднюються на офіційних інтернет-ресурсах.

Також систематично проводяться різного роду заходи, спрямовані на висвітлення правових позицій та напрацювань щодо застосування норм права. Наприклад, 6.11.2020 було проведено розширену нараду суддів КГС, апеляційних та місцевих господарських судів, присвячену річниці введення в дію КзПБ, під час якої було приділено увагу як загальним питанням, новелам Кодексу з процедур банкрутства, так і окремим питанням щодо застосування його положень.

Тож немає підстав стверджувати, що відсутність постанов Пленуму якимось чином негативно вплинуло на розуміння тих чи інших норм права. Адже така постанова, за своєю суттю, — це форма вираження кінцевого результату діяльності колегіального органу та його висновків.

Наразі формування ВС єдиної правозастосовної практики та забезпечення однакового застосування норм права судами різної спеціалізації здійснюється в порядку та в спосіб, які визначені процесуальним законом, а саме — шляхом викладення правових позицій в судових рішеннях КГС, ухвалених як колегією суддів, так і судовими палатами, об’єднаною палатою або ВП ВС”, зазначив суддя Погребняк.