Цифрові права в інтернеті в практиці Європейського суду з прав людини

Незважаючи на те, що в Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод вносяться доповнення, оточуючий нас світ змінюється ще швидше. Більша частина життя сьогодні – особливо в умовах пандемії – проходить онлайн, і ця сфера також потребує регулювання.

Про це повідомляє echr.com.ua.

В таких обставинах особливо актуально боротися за те, щоб цифровізація і штучний інтелект сприяли захисту прав людини, замість того щоб бути для них загрозою. Конвенція має високий потенціал для забезпечення дотримання існуючих прав і свобод в цифровому середовищі, серед яких:

  • – недоторканність приватного життя і таємниця листування,
  • – захист честі і гідності,
  • – право на доступ до інформації,
  • – свобода інформації,
  • – анонімність.

Недоторканність приватного життя і таємниця листування

Стаття 8 Конвенції проголошує право на повагу до приватного життя, яке безпосередньо в цифровому середовищі включає в себе захист персональних даних і дотримання конфіденційності кореспонденції і комунікації. Європейський Суд у своїй практиці вказав, що захист даних особистого характеру має найважливіше значення для можливості особи здійснювати право на недоторканність приватного і сімейного життя (S. and Marper v. The United Kindgom [GC], nos.30562 / 04, 30566/04, § 41, 4 December 2008).

Однією з гарантій дотримання даних прав є зобов’язання органів державної влади і приватних компаній дотримуватися певних правил і процедури при обробці персональних даних. Так, персональні дані повинні оброблятися тільки у випадках, встановлених законом або у випадках, коли особи самі дали на це згоду. В цілому громадяни повинні бути в змозі здійснювати контроль над персональними даними (перевіряти їх точність, запитувати виправлення, видаляти або зробити запит про те, щоб вони не зберігалися довше необхідного терміну).

Особливо варто відзначити, що особи не повинні піддаватися заходам загального спостереження або перехоплення інформації. У справі Роман Захаров проти Росії (Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, 4 December 2015) заявник звернувся зі скаргою на порушення його прав на конфіденційність переговорів, а також ефективні засоби правового захисту проти таких незаконних дій.

Захист честі та гідності

Честь і гідність особи також захищені статтею 8 Конвенції як частина права на повагу до приватного життя (Axel Springer AG v. Germany [GC], no. 39954/08, 7 February 2012). ЄСПЛ не раз виносив рішення у деяких справах на предмет наклепницьких зауважень, зроблених в соціальних мережах або інших інтернет-блогах, що загрожують репутації окремих осіб.

В контексті глобальної мережі Інтернет Суд підкреслив, що важливе значення для встановлення порушення ст. 8 Конвенції має перевірка рівня серйозності таких коментарів і зауважень. У справі Таміз проти Великобританії (Tamiz v. The United Kingdom, (dec.), No. 3877/14, 19 September 2017), що стосується образливих повідомлень в Інтернеті, Суд постановив, що, хоча коментарі, які були зроблені в блозі, безсумнівно , були образливими, в значній мірі вони були не більше ніж «вульгарноюобразою», яке було поширене в спілкуванні на багатьох інтернет-порталах. Крім того, багато хто з коментарів, на які скаржилися і містили більш конкретні – і потенційно шкідливі – твердження, в контексті, в якому вони були написані, ймовірно, будуть зрозумілі читачами як припущення, які не слід сприймати всерйоз.

Навіть якщо мільйони користувачів Інтернету щодня публікують коментарі, які можуть бути розцінені як образливі, більшість з них, швидше за все, будуть дуже тривіальними за своїм характером або публікація буде занадто обмеженою, щоб вони могли завдати якої-небудь значної шкоди репутації іншої людини.

Право на доступ до інформації

З формулювання статті 10 Конвенції випливає, що сфера її дії включає право на отримання і передачу інформації. В якості нового і впливового інформаційного засобу, Інтернет, безперечно, підпадає під сферу дії статті 10. Дійсно, з огляду на його доступність та здатність зберігати і передавати величезну кількість інформації, ЄСПЛ визнав важливу роль Інтернету в розширенні доступу суспільства до новин і спрощення поширення інформації в цілому (Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (no. 1 and no. 2), nos. 3002/03 and 23676/03, ECHR 2009).

Крім встановлення права на отримання інформації від державної влади, Європейський Суд наголосив на важливості права на отримання інформації також від приватних осіб і організацій. У той час як політичні і соціальні новини можуть бути найбільш важливою інформацією, захищеною статтею 10, свобода отримання інформації поширюється не тільки на повідомлення про суспільно значущі події, але також охоплює культурне самовираження і розваги (Khurshid Mustafa and Tarzibachi v. Sweden, no. 23883/06, 16 December 2008).

Крім того, Суд встановив, що блокування доступу до Інтернету може «прямо суперечити фактичному формулюванню ч. 1 статті 10 Конвенції, відповідно до якої права, викладені в цій статті, забезпечуються «незалежно від кордонів» (Ahmet Yıldırım v. Turkey, nos. 40153 / 98 and 40160/98, § 67, ECHR 2003 III).

Свобода інформації

Розмірковуючи про межі дії статті 10 Конвенції, ЄСПЛ у справі Ченгіз та інші проти Туреччини вказав, що Інтернет в даний час став одним з основних засобів, за допомогою яких окремі особи користуються своїм правом на свободу отримувати і поширювати інформацію та ідеї. Що стосується важливості інтернет-сайтів для реалізації свободи вираження поглядів, Суд зазначив, що в світлі їх доступності та здатності зберігати і передавати величезні обсяги інформації Інтернет відіграє важливу роль в розширенні доступу громадськості до новин і полегшенні поширення інформації в цілому. Створена користувачами активність спілкування в Інтернеті забезпечує безпрецедентну платформу для здійснення свободи вираження поглядів (Cengiz and Others v. Turkey, 1 December 2015 року, §§ 49, 52).

Грунтуючись на даних висновках, Європейський Суд визнав порушення статті 10 у справі Володимир Харитонов проти Росії (Vladimir Kharitonov v. Russia, no. 10795/14, 23 June 2020), яке стосувалося блокування сайтів в Росії і, зокрема, різних видів заходів блокування, включаючи «суміжне» блокування (коли заблокована IP-адреса була загальною для декількох сайтів, включаючи цільовий); «еадмірне» блокування (коли весь сайт був заблокований через одну сторінку або файл) і «гуртове» блокування (три онлайн-ЗМІ були заблоковані Генеральною прокуратурою за висвітлення певних новин).

Анонімність

Питання анонімності в Інтернеті відображені в Конвенції через право на захист персональних даних і вільне вираження думок. Одним з найбільш значущих прецедентних рішень ЄСПЛ, присвячених питанням анонімності в мережі Інтернет, стало рішення у справі Делфі АС проти Естонії (Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, 10 October 2013). Вказавши в рішенні у даній справі на важливість онлайн-анонімності для вільного вираження ідей і думок, суд тим не менше зазначив специфіку мережі Інтернет як безпрецедентного за доступністю, швидкістю і охопленням засобом поширення інформації, здатного довгий час зберігати дані після їх розкриття, що значно погіршує наслідки незаконних висловлювань порівняно з традиційними ЗМІ.

Більш того, суд допустив і охарактеризував різні ступені онлайн-анонімності, вказавши, що користувач Інтернету може бути анонімним для широкого загалу, але при цьому ідентифікуватися постачальником послуг через обліковий запис або контактні дані. Надання (розкриття) цих даних, як правило, вимагає припису слідчого або судового органу і підлягатиме обмежувальним умовам. Проте в деяких випадках це може знадобитися для виявлення і переслідування винних.

Дана позиція, яким суд відхилив доводи заявника, посилався на статтю 10 Конвенції, була покладена в основу рішень ЄСПЛ і в інших справах, що зачіпають питання анонімності в мережі Інтернет та її допустимих обмежень. Зокрема – рішення ЄСПЛ у справі Бенедик проти Словенії (Benedik v. Slovenia, no. 62357/14, 24 April 2018) про поширення дитячої порнографії в анонімній мережі користувачів, яким суд визнав право органів поліції на підставі рішення суду отримувати дані про IP- адреси, використовувані для входу в мережу Інтернет.

Викладене дозволяє визнати, що в умовах застосування новітніх інформаційних і комунікаційних технологій найбільше ризику порушень піддаються права на недоторканність приватного життя (ст. 8) і свободу вираження поглядів (ст. 10). Порушення зазначених прав, зумовлені використанням нових технологій, стали одним із пріоритетних напрямів практики ЄСПЛ.