Цивільний позов у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки: адвокат Людмила Гриценко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему «Цивільний позов у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки: маршрут від ідеї до реалізації», Гриценко Людмила, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, національний експерт Ради Європи, співзасновник ЮГ “Право” розповіла, що таке шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки та хто може бути позивачем в такій категорії справ?

Джерелом підвищеної небезпеки (ДПН) є: діяльність, пов’язана з використанням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо – і вогненебезпечних та інших речовин, утримання диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює або, що створює підвищену небезпеку для інших осіб.

За характером та механізмом прояву шкідливих властивостей ДПН поділяються на:

 • Механічні
 • Теплові
 • Електричні
 • Хімічні, отруйні, вибухові і вогненебезпечні
 • Радіоактивні
 • Біологічні

Ознаки джерела підвищеної небезпеки:

 • діяльність, яка здійснюється в процесі експлуатації конкретного об’єкта;
 • діяльність, здійснення якої пов’язане з використанням, зберіганням або утриманням деяких засобів, речовин, тварин, тощо;
 • діяльність, яка створює реальну підвищену небезпеку заподіяння шкоди особі, яка цю діяльність здійснює, та іншим особам;

В законодавстві є приблизний перелік видів діяльності, які можуть створювати підвищену небезпеку заподіяння шкоди. Перелік не є вичерпним, оскільки завдяки постійному розвитку науки і техніки з’являються нові об’єкти, поводження з якими може створювати підвищену ймовірність заподіяння шкоди.

Тому суд, вирішуючи питання про можливість віднесення діяльності до ДПН, повинен з’ясувати наявність його характерних ознак, серед яких неможливість повного контролю з боку людини; наявність шкідливих властивостей; велика ймовірність завдання шкоди.

Судова практика визнає ДПН будь-яке застосування концентрованої енергії в таких випадках, коли останню використано не в споживчих цілях, не в побуті, а на виробництві, на транспорті.

У науці цивільного права є думка, згідно з якою ДПН є діяльність, здійснення якої створює підвищену ймовірність заподіяння шкоди через неможливість повторного контролю за нею людиною, а також діяльність із використання, транспортування, збереження предметів, речовин та інших об’єктів виробничого, господарського або іншого призначення, що мають такі самі властивості.

Цивільний позов у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

 • …вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанови суду у справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що розглядає справу про цивільно – правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.
 • …у разі прийняття судом постанови про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, наприклад, через закінчення строків накладення адміністративного стягнення( ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення), суд повинен звернути увагу на те, чи містить така постанова суду відповіді на питання про те , чи мала місце дорожньо- транспортна пригода та чи сталася вона з вини відповідача.
 • Відсутність складу злочину, наприклад, у разі відмови у порушенні кримінальної справи, закриття кримінальної справи за правилами Кримінально – процесуального кодексу України 1960 року чи закриття кримінального провадження за правилами Кримінально- процесуального кодексу України 2012 року не означає відсутність вини для цивільно – правової відповідальності.
 • При цьому постанова (ухвала) слідчого, прокурора, суду про відмову в порушенні кримінальної справи або її закриття, закриття кримінального провадження є доказом, який повинен досліджуватися та оцінюватися судом у цивільній справі у порядку , передбаченому ЦПК,