У разі непідписання учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю банк-гарант зобов’язується сплатити на користь бенефіціара грошову суму

У справі No 910/23450/17 казенне підприємство звернулося з позовом до банку та ТОВ про солідарне стягнення коштів за банківською гарантією.

Позовні вимоги були мотивовані тим, що договір про закупівлю з ТОВ укладено не було, а тому на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про публічні
закупівлі” забезпечення тендерної пропозиції не повертається, а банк-гарант
зобов’язується сплатити на користь бенефіціара грошову суму в разі непідписання учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.02.2018 у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. Відмовляючи у позові, місцевий суд виходив з того, що факт видачі гарантії за відсутності виконання принципалом перед гарантом зобов’язань, які зумовлюють момент вступу її в законну силу, є обставиною, що унеможливлює застосування такого заходу забезпечення виконання зобов’язання, тому банк не є зобов’язаним за гарантією, яка не набрала чинності.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2018 у справі No 910/23450/17 скасовано частково та прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково та стягнуто з банку 330 000,00 грн; відмовлено в частині позовних вимог до ТОВ.

Апеляційний господарський суд дійшов висновку, що видана банком банківська
гарантія набрала чинності з моменту її видачі, що є підставою для сплати банком
бенефіціару гарантійного платежу в сумі 330 000,00 грн.

КГС ВС погодився з висновками суду апеляційної інстанції про те, що вимога
позивача про стягнення з банку коштів за банківською гарантією є обґрунтованою. Доводи скаржника щодо хибного сприйняття позивачем положення статті 562 ЦК України не знаходять свого підтвердження, оскільки відповідно до статті 562 цього Кодексу зобов’язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов’язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов’язання. Отже, у відносинах за гарантією беруть участь три суб’єкти: гарант, бенефіціар та принципал. Забезпечувальна функція гарантії полягає у тому, що вона (гарантія) забезпечує виконання принципалом його обов’язку перед бенефіціаром.

Постанова КГС ВС від 21.02.2020 у справі No 910/23450/17 https://reyestr.court.gov.ua/Review/87735740