У ст. 104 і 237 КПК не передбачено вимог щодо необхідності зазначати у протоколі огляду та вручення грошових коштів посилання на те, що така слідча дія проводиться на виконання рішення прокурора

Незазначення детективом у протоколі огляду та вручення грошових коштів відомостей про те, що вказаний огляд та вручення особі, яка залучена до проведення слідчої дії, грошей проводилися на виконання постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину, не впливає на правильність ухваленого рішення, оскільки не свідчить, що відповідна слідча дія проводилася не на підставі вказаної постанови.

Законодавство України не передбачає обов’язку складати кожного дня протоколи огляду та вручення грошових коштів особі, яка залучена для проведення певних слідчих дій, чи повернення цих коштів працівникам правоохоронного органу, якщо такі кошти не були використані в день їх вручення.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: ВАКС визнав винуватим і засудив ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 368 КК.

Згідно з цим вироком ОСОБА_1 як службова особа, яка займає відповідальне становище, у своєму робочому кабінеті міськрайонного суду, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, отримала від ОСОБА_2 для себе неправомірну вигоду в розмірі 1 000 євро за прийняття нею з використанням наданої їй влади постанови від про роз’яснення постанови міськрайонного суду щодо повернення вилучених 13 500 л дизельного палива на користь ТОВ «Інлекс Груп» (далі – ТОВ), в інтересах якого діяла ОСОБА_1.

АП ВАКС залишила без зміни цей вирок.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС вважає безпідставними
доводи сторони захисту про те, що у цьому кримінальному провадженні було
допущено порушення порядку огляду і вручення грошових коштів.

Так, апеляційний суд у своєму рішенні зазначив, що на виконання доручення прокурора від 13.06.2017 цього дня у присутності понятих були оглянуті та вручені ОСОБА_2 для подальшої передачі судді міськрайонного суду ОСОБА_1
грошові кошти в сумі 1 000 євро в кількості 10 штук номінальною вартістю по 100 євро кожна. Ці кошти були виділені НАБУ, що підтверджується видатковим касовим ордером від 13.06.2017.

Ці кошти було оглянуто та вручено ОСОБА_2 13.06.2017, що також підтверджується даними протоколу обшуку, і відповідають купюрам, які вилучені
14.06.2017 під час обшуку.

Колегія суддів апеляційного суду дійшла обґрунтованого висновку, що незазначення детективом у вищевказаному протоколі відомостей про те,
що вказаний огляд та вручення ОСОБА_2 грошей проводилися на виконання
постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину, не впливає на правильність прийнятого рішення, оскільки не свідчить, що відповідна слідча дія проводилася не на підставі вказаної постанови. Так, ні ст. 104 КПК, в якій наведено перелік вимог до оформлення протоколу, ні ст. 237 цього Кодексу, у якій передбачені загальні правила проведення огляду у кримінальному провадженні, не містять вимоги про необхідність зазначати у протоколі огляду та вручення грошових коштів посилання на те, що така слідча дія проводиться на виконання рішення прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину.

Також сторона захисту стверджувала, що ОСОБА_2 13.06.2017 повернув отримані кошти, а наступного дня знову їх отримав, проте сторона обвинувачення відповідні протоколи не надала, що, на думку захисника, є істотним порушенням
вимог кримінального процесуального закону.

Спростовуючи доводи сторони захисту в цій частині, апеляційний суд зазначив, що в матеріалах кримінального провадження відсутні належні докази, на підставі яких можна було би достовірно установити факт повернення ОСОБА_2
до НАБУ таких коштів після отримання 13.06.2017 та з подальшою їх видачею йому повторно наступного дня.

Однак, навіть якщо припустити, що вказане повернення грошей 13.06.2017
відбулося, про що, як стверджує у своїй скарзі сторона захисту, не було складено
відповідного протоколу, після чого кошти 14.06.2017 було вручено повторно, то це, зважаючи на визнання ОСОБА_2 факту отримання таких коштів від НАБУ та їх
подальшу передачу ОСОБА_1, не призвело до спотворення обставин потрапляння коштів до обвинуваченої.

Крім того, всупереч доводам захисту жодним нормативно-правовим актом не передбачено обов’язку щоденного складення протоколу огляду та вручення
грошових коштів особі, яка залучена для проведення певних слідчих дій, чи повернення цих коштів працівникам правоохоронного органу, якщо такі кошти не були використані у день їх вручення.

Так, у своєму рішенні суд апеляційної інстанції, спростовуючи також доводи
сторони захисту про відсутність доказів передачі вищенаведених коштів між
детективами, обґрунтовано зазначив, що спосіб передачі між ними грошей, які потім були вручені ОСОБА_2 для передачі ОСОБА_1 як неправомірна вигода, взагалі не має жодного значення в контексті обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже надання цих коштів підтверджено протоколом від 13.06.2017, які були заздалегідь ідентифіковані та надалі виявлені в кабінеті судді.

Детальніше з текстом постанови ВС від 14.12.2022 у справі No 754/10882/17 (провадження No 51-1223км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/107938586.