В разі закінчення виконавчого провадження заявник, що звертається із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, повинен оскаржити постанову про закінчення такого провадження: відступ ВП ВС

ВП ВС відступила від правового висновку ВС щодо можливості заміни сторони виконавчого провадження, якщо виконавче провадження закінчене, визначивши, що в разі закінчення виконавчого провадження заявник, що звертається із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, повинен поставити перед судом питання щодо відновлення виконавчого провадження (оскарження постанови про закінчення виконавчого провадження). За відсутності підстав для відновлення закінченого виконавчого провадження немає і підстави для процесуального правонаступництва.

Якщо ж виконавче провадження не закінчене, але виконавчий документ був повернутий стягувачу без виконання, у його правонаступника є можливість отримати право на повторне звернення з виконавчим документом до виконання за умови дотримання строків звернення виконавчого документа до виконання. Якщо ці строки пропущені, то разом із питанням процесуального правонаступництва заявник повинен звернутися із заявою про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання. За відсутності підстав для поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання немає і підстави для процесуального правонаступництва.

8 лютого 2022 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу, відкриту за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«Інвестохіллс Веста» про заміну сторони у справі шляхом заміни стягувача його
правонаступником, стягувач – Публічне акціонерне товариство «Банк Форум»,
боржники: ОСОБА_1, Приватне підприємство «Ардан», за касаційною скаргою
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс
Веста» на постанову Кропивницького апеляційного суду, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням суду позов ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволений.

27 січня 2011 року стягувачу у справі було видано виконавчий лист на виконання
рішення суду про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Банк Форум» заборгованості за відповідним кредитним договором.

15 червня 2011 року державним виконавцем Кіровського відділу державної виконавчої служби Кіровоградського міжрегіонального управління Міністерства
юстиції відкрито виконавче провадження.

Постановою державного виконавця Кіровського ВДВС Кіровоградського МУЮ від 19 жовтня 2012 року було повернуто вищевказаний виконавчий лист стягувачу на підставі пунктів 2 та 7 частини першої статті 47 Закону України від 21 квітня 1999 року No 606-XIV «Про виконавче провадження» (в редакції, чинній на момент виникнення відповідних правовідносин, далі – Закон No 606-XIV) та роз’яснено стягувачу, що виконавчий документ може бути повторно пред’явлений до виконання у строк до 19 жовтня 2013 року. У матеріалах справи відсутні відомості про оскарження зазначеної постанови державного виконавця стягувачем та повторне пред’явлення відповідного виконавчого документа до виконання.

Ухвалою Ленінського районного суду міста Кіровограда від 10 квітня 2018 року в задоволенні заяви ПАТ «Банк Форум» про видачу дубліката виконавчого листа та поновлення строку на його пред’явлення у справі за позовом ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за відповідним кредитним договором відмовлено.

26 березня 2019 року між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «ФК «Веста» було укладено договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого ПАТ «Банк Форум» відступило ТОВ «ФК «Веста», а ТОВ «ФК «Веста» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, у тому числі за договором кредиту.

У липні 2019 року ТОВ «ФК «Веста» звернулось до суду першої інстанції з заявою та просило замінити вибулого стягувача ПАТ «Банк Форум» на його правонаступника – ТОВ «ФК «Веста» у справі за позовом ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_1, ПП «Ардан» про стягнення заборгованості за кредитним договором. Ухвалою суду в задоволенні заяви ТОВ «ФК «Веста» про заміну сторони у справі,
шляхом заміни стягувача його правонаступником відмовлено.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Веста» від 06 серпня 2019 року вирішено перейменувати ТОВ «ФК «Веста» на ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», у зв’язку із чим ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» виступає правонаступником прав та обов’язків ТОВ «ФК «Веста».

У заяві про заміну вибулого стягувача на його правонаступника, що є предметом
розгляду цієї справи, ТОВ «ФК «Інвестохіллс «Веста» просить замінити вибулого
стягувача ПАТ «Банк Форум» на його правонаступника – ТОВ «ФК «Інвестохіллс
Веста» у справі No 2-7763/10 за позовом ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_1 та ПП «Ардан» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

ОЦІНКА СУДУ

Перед Верховним Судом постало питання щодо можливості заміни сторони виконавчого провадження, якщо виконавче провадження закінчене.

На стадії виконання судового рішення як на завершальній стадії судового
провадження можлива заміна сторони у виконавчому провадженні як юридичному процесі правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 442 ЦПК України з урахуванням підстав, визначених статтею 55 ЦПК України. У цьому випадку приписи статті 442 ЦПК України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва у виконавчому провадженні, застосовуються разом з положеннями статті 55 ЦПК України.

Натомість як до відкриття виконавчого провадження, так і після його закінчення заміна учасника справи правонаступником здійснюється на підставі статті 55 ЦПК України, а в окремих випадках також на підставі частини п’ятої статті 442 ЦПК України. Відповідно, тільки до закінчення виконавчого провадження можна ставити питання про заміну сторони виконавчого провадження, а якщо
виконавче провадження закінчене, то заміна відповідної сторони цього виконавчого провадження правонаступником є неможливою без його відновлення відповідно до умов законодавства.

Відповідно до змісту частини п’ятої статті 442 ЦПК України, частини шостої статті 12, пункту 1 частини першої, частини п’ятої статті 26, частини п’ятої статті 37 Закону про виконавче провадження поза межами відкритого виконавчого провадження як юридичного процесу стягувач користується правами у виконавчому провадженні як завершальній стадії судового провадження на підставі відповідного закріпленого статусу у виконавчому документі.

Вчинення процесуальних дій безпосередньо в межах виконавчого провадження як юридичного процесу, спрямованих на виконання судового рішення, можливе лише за умови відкритого виконавчого провадження.

Наслідком закінчення виконавчого провадження є те, що виконавче провадження, щодо якого винесено постанову про його закінчення, не може бути
розпочате знову, крім випадків, передбачених Законом про виконавче провадження (абзац другий частини першої статті 40 цього Закону). Цим Законом передбачена можливість відновлення виконавчого провадження.

Водночас після закінчення виконавчого провадження не виключається можливість подальшого руху справи як у межах перегляду рішення суду
(апеляційний, касаційний перегляд, перегляд за нововиявленими або виключними обставинами), так і в межах виконання рішення суду (поворот виконання, оскарження постанови про закінчення виконавчого провадження), а також у зв’язку із судовим контролем за виконанням рішення суду. Тож навіть після закінчення виконавчого провадження в учасника справи може виникати ряд процесуальних питань, пов’язаних із захистом його прав та охоронюваних
інтересів.

Закінчення виконавчого провадження, у тому числі й у випадку фактичного
виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом, не виключає подальшого існування процесуальних правомочностей учасника
справи в межах судового провадження, тож не має наслідком заборону
здійснення процесуального правонаступництва щодо них. Питання процесуального правонаступництва в усіх випадках вирішується судом, який при його вирішенні повинен дослідити по суті обставини та підстави правонаступництва.

Враховуючи завдання виконавчого провадження як складової судового
провадження, процесуальною метою заміни як сторони відкритого виконавчого
провадження, так і сторони справи (стягувача у виконавчому документі) в цьому
контексті є отримання виконання судового рішення в межах виконавчого
провадження. За відсутності підстав відновлення виконавчого провадження, яке було закрите, досягнення цієї процесуальної мети неможливе. Тому разом із заявою щодо правонаступництва у закритому виконавчому провадженні
заявник має здійснювати процесуальні дії, спрямовані на відновлення виконавчого провадження, а суд має оцінювати це в комплексі.

Якщо ж виконавче провадження на закінчене, але виконавчий документ був повернутий без виконання стягувачу, визначеному у цьому документі, у його
правонаступника є потенційна можливість отримати право на повторне
звернення з виконавчим документом до виконання. Але таке право залежить не
тільки від реалізації процесуального правонаступництва, але й дотримання
строків звернення виконавчого документа до виконання, передбачених Законом про виконавче провадження. А якщо ці строки пропущені, то разом з питанням
правонаступництва має вирішуватись питання поновлення цих строків, оскільки за відсутності підстав поновлення відсутня дійсна процесуальна мета такого
правонаступництва.

Отже, не можна замінити сторону виконавчого провадження, яке було закінчене, якщо не існує підстав для відновлення виконавчого провадження, з приводу чого особа має звернутися до суду, надавши переконливі аргументи щодо такого відновлення.

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про необхідність відступити від правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 21 березня 2018 року у справі No 6-1355/10, від 15 серпня 2018 року у справі No190/2119/14-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі No 201/8548/16-ц, від 05 грудня 2018 року у справі No 643/4902/14-ц, від 19 лютого 2020 року у справі No 2-3897/10, відповідно до яких питання про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником на будь-якій стадії судового провадження безвідносно відкритого виконавчого провадження, навіть після його закриття, у тій частині, яка не відповідає висновкам цієї постанови Великої Палати Верховного Суду.

Відповідно до правових висновків, зазначених у цій постанові, та встановлених належним чином судами попередніх інстанцій і не спростованих учасниками справи обставин справи Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про правильність загального висновку апеляційного суду щодо відсутності правових підстав для задоволення заяви ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» відповідно до змісту її вимоги.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 8 лютого 2022 року у справі No 2-7763/10 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104076441.