Відповідальність посадових осіб: адвокат Надія Тарасова

Під час марафону вебінарів у Вищій школі адвокатури на тему «Відповідальність посадових осіб», лектор Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс – офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна, розповіла про відповідальність посадових осіб з точки зору корпоративного права та про скандали за участю посадових осіб.

Стаття 2 Закону» Про акціонерні товариства» визначає посадових осіб АТ як:

 • Членів виконавчого органу
 • Голову та членів наглядової ради
 • Членів ревізійної комісії
 • Ревізора
 • Голову та членів іншого органу АТ, якщо його утворення передбачено статутом АТ.

Не можуть бути посадовими особами АТ:

 • Народні депутати України
 • Члени Кабінету Міністрів України
 • Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Військовослужбовці
 • Нотаріуси
 • Посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції
 • Державні службовці

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення(обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента.

Посадові особи господарських товариств мають:

 • Додаткову відповідальність
 • Додаткові підстави для звільнення

Стаття 42 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає посадових осіб ТОВ як:

 • Членів виконавчого органу
 • Членів наглядової ради
 • Інших осіб, передбачених статутом ТОВ (фінансовий директор, головний бухгалтер, члени ревізійної комісії…)