Відшкодування моральної шкоди в справах про ДТП: адвокат Гриценко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему «Відшкодування моральної шкоди в справах про ДТП», Гриценко Людмила, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, національний експерт Ради Європи, співзасновник ЮГ “Право”, розповіла про методики, критерії, які враховуються судом та суми відшкодування в справах про ДТП.

Перша методика, яка використовувалась раніше і продовжує використовуватись і сьогодні – це «методика встановлення заподіяння моральної шкоди та метод оцінки розміру компенсації спричинених страждань». Методика розроблена в 1997 році О.М Єрделевським. Зареєстрована МЮУ 03.03.2010 р. під номером 14.1.04 згідно з даними, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Мін’юсту в галузі «Психологічні експертизи».

29.01.2016 року рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при МЮУ Методика була внесена до Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератур, затвердженої наказом Міністерства Юстиції України .

Методику можна використовувати зараз тому, що вона є в переліку рекомендованої літератури.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди: монографія. В.П. Паліюк.

Вона відрізняється від методики Єрделевського, тим що Єрделевський в основу своєї методики поклав певну формулу, в якій пропонується певна сума мінімальних заробітних плат.

Паліюк будує своє твердження на тому, що тільки потерпілий чітко може знати і чітко може озвучити який еквівалент, яка сума моральної шкоди буде відповідати тим розмірам страждань або допоможе компенсувати розмір страждань, який потерпілий відчуває.

Паліюк В.П пропонує визначати ступінь завданої моральної шкоди за двома групами критеріїв:

 • Загальними
 • Приватними

Загальні критерії – застосовуються до всіх категорій справ і без яких неможливо встановити ступінь моральної шкоди та її розмір, відповідно до підходу В.П. Паліюка.

Загальні критерії:

 1. Суть позивних вимог:
 • Один з головних показників: тільки потерпілий, як ніхто інший, може оцінити обсяг завданих моральних, фізичних страждань, глибину переживань, втрати немайнового характеру.
 • Потерпілий вказує суму, що підлягає стягненню, однак вона є умовною.
 • Відшкодування за моральні, душевні страждання.
 1. Характер діяння особи, яка заподіяла шкоду і ступінь провини відповідача:
 • Це відношення заподіювача шкоди до своїх протиправних дій і їх наслідків.
 • Особа має усвідомлювати як протиправний характер своєї поведінки, так і можливість шкідливих наслідків
 • Вина в цивільному праві служить лише підставою для відшкодування шкоди
 1. Глибина моральних і фізичних страждань:
 • Сильна і руйнівна біль як для душевного, так і для фізичного стану потерпілого
 1. Характер і ступінь моральних і фізичних страждань:
 • Легкі, середньої тяжкості, тяжкі
 1. Тривалість втрат немайнового характеру:
 • Коротко – тривалі, довготривалі довічні
 1. Значимість втрат:
 • Можна з часом виправити
 • Непоправні

Приватні критерії – відповідають окремим випадкам спричинення моральних страждань.

Приватні критерії:

 1. Вид скоєного злочину
 2. Спосіб вчинення злочину
 3. Суб’єктивна сторона злочину
 4. Соціальний стан потерпілого

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.