Відсутність у виконавчому документі окремих відомостей про особу боржника не є безумовною підставою для повернення документів

29 квітня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження
справу за скаргою ОСОБА_1 на дії державного виконавця Другого відділу Державної виконавчої служби у місті Хмельницькому Центрально-Західного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (далі – Другий відділ ДВС
у м. Хмельницькому) про повернення виконавчих документів без прийняття
до виконання та зобов’язання відкрити виконавче провадження.

Суд установив, що рішенням суду першої інстанції ОСОБА_1 виділено в натурі з майна, що є у спільній частковій власності, приміщення житлового будинку та припинено право спільної часткової власності ОСОБА_1 на цей будинок. На це рішення, зокрема, в частині розподілу судових витрат видано виконавчі листи, які подані до виконавчої служби. Проте державний виконавець надіслав
стягувачу повідомлення про повернення виконавчих листів без прийняття до
виконання, оскільки у цих виконавчих листах не зазначено дату народження
боржника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного
суду, скаргу задоволено частково: визнано неправомірними дії державного виконавця Другого відділу ДВС у м. Хмельницькому із повернення стягувачу ОСОБА_1 без прийняття до виконання виконавчих листів та зобов’язано Другий відділ ДВС у м. Хмельницькому вирішити питання про прийняття до виконання виконавчих листів, виданих судом першої інстанції.

Верховний Суд залишив без змін судові рішення з огляду на таке.

Відповідно до вимог частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче
провадження» у виконавчому документі зазначаються: назва і дата видачі
документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової
особи, яка його видала; дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано
документ; повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника-фізичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб – за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб – платників податків); резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень; дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню); строк пред`явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника-фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

Згідно з пунктом 3 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче
провадження» виконавцю під час здійснення виконавчого провадження надано
право з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну.

Водночас відсутність у виконавчому документі відомостей про дату народження
боржника та ідентифікаційного номера не є підставою для повернення державним виконавцем виконавчого документа без прийняття до виконання.

Задовольняючи частково скаргу ОСОБА_1, суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, обґрунтовано виходив із того, що відсутність у виконавчих листах окремих відомостей про особу боржника не є безумовною підставою для повернення виконавчих документів та дійшов правильного висновку, що дії державного виконавця Другого відділу ДВС у м. Хмельницькому щодо винесення повідомлення про повернення виконавчих документів стягувачу без прийняття до виконання у зв’язку із відсутністю у них відомостей про дату народження боржника та ідентифікаційний номер, порушують права стягувача та є такими, що не відповідають вимогам закону.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 29 квітня 2021 року у справі No 686/3941/19 (провадження No 61 -13029св20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/96669073