ВКДКА залишила без задоволення скаргу суддів Вищого антикорупційного суду: “неявка” у суд через відпустку

РІШЕННЯ № І-012/2023  27 січня 2023 року м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу суддів Вищого антикорупційного суду Особа_1, Особа_2, Особа_3 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 29.07.2022 року на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва надійшла ухвала Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1, постановлена суддями Особа_1, Особа_2 та Особа_3, якою, зокрема, порушено питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Особа_4.
 2. На виконання рішення Ради адвокатів України від 15.12.2021 № 130 «Про передачу справ Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого розподілу», керуючись рішенням Ради адвокатів України від 28.01.2022 року № 6 «Організаційні питання визнання неповноважності звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва на прийняття рішень від 07.11.2021 року та відсутність юридичних фактів», начальником сектору організаційно-інформаційної роботи та документообігу КДКА м. Києва Особа_5 листом від 29.07.2022 року ухвалу Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1 разом із супровідним листом за вих. № 02/181–3/52-22 передано до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого скерування ухвали на розгляд до КДКА іншого регіону.
 3. 01.08.2022 року ухвала Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1 разом із супровідним листом за вих. № 02/181–3/52-22 надійшли до ВКДКА за вх. № 17850.
 4. Листом за вих. № 1122 від 05.08.2022 року Голова ВКДКА Особа_6 направив ухвалу Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.
 5. 16.08.2022 року ухвала Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1 та супровідний лист Голови ВКДКА Особа_6 від 05.08.2022 за вих. № 1122 надійшли до КДКА Житомирської області за вх. № 72.
 6. 18.08.2022 року Голова дисциплінарної палати КДКА Житомирської області доручив члену дисциплінарної палати Особа_7 провести перевірку відомостей, зазначених в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1.
 7. 19.09.2022 року до КДКА Житомирської області надійшли пояснення адвоката Особа_4 за вх. № 44, які 20.09.2022 були передані члену дисциплінарної палати Особа_7.
 8. 21.10.2022 року член дисциплінарної палати КДКА Житомирської області Особа_7 склав довідку про результати перевірки відомостей, викладених в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1 щодо адвоката Особа_4.
 9. 21.10.2022 року дисциплінарна палата КДКА Житомирської області ухвалила рішення № 120/6, яким відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4 за відсутності в його діях ознак дисциплінарного проступку.
 10. 18.11.2022 року за вх. № 18233 до ВКДКА надійшла скарга суддів Вищого антикорупційного суду Особа_1, Особа_2 та Особа_3 на рішення КДКА Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.
 11. Листом за вих. № 1609 від 25.11.2022 року ВКДКА витребувала у КДКА Житомирської області матеріали справи відносно адвоката Особа_4.
 12. Вказані матеріали надійшли до ВКДКА 28.12.2022 року за вхід. № 18355.
 13. 02.01.2023 року Голова ВКДКА Особа_6 доручив члену ВКДКА Особа_8 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені в скарзі суддів Вищого антикорупційного суду на рішення КДКА Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 року.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. В ухвалі Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1 йдеться про те, що адвокат Особа_4 не з’явився в судове засідання 14.07.2022 року, у якому розглядали справу за обвинуваченням, зокрема, його підзахисного Особа_9, без поважної на те причини, у зв’язку з чим суд порушив перед органом, що згідно із законом уповноважений притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності, питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Особа_4.
 2. Необхідність порушення питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Особа_4, на думку суду, обґрунтована наступним.
 3. Захисник Особа_9 адвокат Особа_4 був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, що підтверджується телефонограмою, складеною і підписаною секретарем судового засідання.
 4. Від захисника Особа_4 надійшло клопотання про відкладення судового засідання, у зв’язку з перебуванням у відпустці, про яку Особа_4 повідомляв суд під час узгодження дат судових засідань.
 5. Водночас, у зв’язку зі значною кількістю учасників у провадженні, а також наявністю в колегії суддів інших справ, у тому числі з великою кількістю учасників, судом було визначено наперед графік судових засідань у справі № Інформація_1, зокрема призначено судове засідання на 14.07.2022 року.
 6. Адвокат Особа_4 заперечував проти призначення судового засідання 14.07.2022 року, аргументуючи це тим, що в зазначену дату перебуватиме у відпустці. Водночас Кримінальний процесуальний кодекс України не покладає на суд обов’язку узгоджувати дати судового засідання з учасниками справи. Більше того, необхідність узгоджувати дати судового засідання у провадженнях з великою кількістю учасників справи може призвести до неможливості організації судового розгляду таким чином, щоб він був швидкий та ефективний.
 7. Однак, суд неодноразово намагався узгодити графік з усіма учасниками справи, проте безуспішно.
 8. Більше того, з метою належної організації судового процесу відповідно до КПК України суду достатньо направити чи вручити учаснику провадження судову повістку з тим, щоб він її отримав не пізніше ніж за три дні до дня, коли зобов’язаний прибути за викликом.
 9. Відтак, належною процесуальною поведінкою учасника провадження буде приведення свого робочого графіка у відповідність з тим, щоб він міг прибути у судове засідання, за виключенням обставин, що об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
 10. Такою обставиною не є планування своєї відпустки, оскільки перебування у відпустці залежить від волі самого захисника, який має право скасувати, перервати відпустку або змінити її графік.
 11. Окрім того, захисник Особа_4 не був позбавлений можливості взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів, що адвокат уже робив до цього.
 12. Також захисник Особа_4 міг вжити заходів для забезпечення явки в судове засідання іншого адвоката із адвокатського об’єднання «Особа_10», позаяк саме з ним Особа_9 уклав договір про надання правничої (правової) допомоги. Більше того, відповідні випадки уже були: для ознайомлення з матеріалами провадження залучався адвокат Особа_11.
 13. Таким чином, поведінка Особа_4 є спробою затягнути розгляд справи. Захисник Особа_4 не дотримався ст. 11 Правил адвокатської етики, відповідно до якої адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.
 14. У своїх поясненнях від 12.09.2022 року адвокат Особа_4 повністю не погоджується з доводами суддів Вищого антикорупційного суду, вказуючи на таке.
 15. 18.05.2022 року у відповідь на запит секретаря судового засідання Особа_4 повідомив суд про дати та час свого перебування в інших судових засіданнях, а також про період запланованої відпустки за межами України в період з 27.06.2022 року по 20.07.2022 року.
 16. З урахуванням наведеного 20.05.2022 року були визначені дати судових засідань у справі № Інформація_1: у липні проведення засідань не передбачалося.
 17. 20.06.2022 року адвокат Особа_4 був повідомлений секретарем судового засідання телефоном про те, що 14.07.2022 призначено наступне судове засідання.
 18. 12.07.2022 року адвокат Особа_4 звернувся електронною поштою до суду з клопотанням про відкладення судового засідання, призначеного на 14.07.2022 року, у зв’язку з перебуванням у відпустці за межами України, про що було попереджено суд заздалегідь.
 19. Таким чином, неприбуття адвоката Особа_4 у судове засідання 14.07.2022 року відбулося з поважних, об’єктивних причин.
 20. Що ж до участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів, то платформа «Easycon» обмежує можливість безперешкодного доступу до системи поза межами України.
 21. Окрім того, Особа_4 зазначив, що відповідальність за якість відеоконференції з використанням власних технічних засобів покладено на особу, яка використовує такі технічні засоби, а тому він не мав об’єктивної можливості забезпечити свою участь у судому засіданні в режимі відеоконференції з острова Крит.
 22. Що ж до доводів суддів Вищого антикорупційного суду про те, що захисник Особа_4 не був позбавлений можливості забезпечити явку іншого адвоката адвокатського об’єднання «Особа_10», то адвокат вказує на те, що відповідні висновки суду порушують право обвинуваченого Особа_9 на вільний вибір захисника.
 23. Обвинуваченим Особа_9 було прийняте рішення про те, що з урахуванням складності справи, досвіду та кваліфікації адвокатів, їх завантаженості, обізнаності з матеріалами справи, надання йому правової допомоги під час судових засідань буде здійснюватися виключно адвокатом Особа_4.
 24. Що ж до попередньої участі адвоката Особа_11 у відповідному кримінальному провадженні, то йому були надані повноваження виключно на ознайомлення з матеріалами справи, отримання копій технічних носіїв інформації та записів судових засідань.
 25. У скарзі суддів Вищого антикорупційного суду Особа_1, Особа_2 та Особа_3 на рішення КДКА Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4 судді вказують на те, що КДКА Житомирської області не надала належної оцінки доводам, що були викладені в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 14.07.2022 року у справі № Інформація_1.
 26. Також судді зазначають, що КДКА Житомирської області, обґрунтовуючи неможливість участі адвоката Особа_4 в судовому засіданні в режимі відеоконференції, послалася на відсутню у КПК України статтю та неухвалене рішення Верховного Суду.

Встановлені фактичні обставини

 1. Вищим антикорупційним судом розглядається справа № Інформація_1 за обвинуваченням, зокрема, Особа_9 (кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № Інформація_2, № Інформація_3).
 2. Захист Особа_9 здійснює адвокат Особа_4, який входить до адвокатського об’єднання «Особа_10», з яким Особа_9 13.10.2020 року уклав договір про надання правової допомоги.
 3. 03.08.2021 року учасник адвокатського об’єднання «Особа_10» адвокат Особа_11 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи.
 4. Згідно з доданим до клопотання ордером про надання правової допомоги, повноваження адвоката Особа_11 обмежені згідно з договором та поширюються виключно на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копій технічних носіїв інформації, отримання копій записів судових засідань, зроблених за допомогою технічних записів.
 5. В інших випадках захист Особа_9 здійснював адвокат Особа_4.
 6. З ухвали суду випливає та не заперечується адвокатом Особа_4 у своїх поясненнях, що Особа_4 раніше брав участь у судових засіданнях у справі № Інформація_1, зокрема, у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.
 7. 18.05.2022 року адвокатське об’єднання «Особа_10» звернулося до Вищого антикорупційного суду з листом, у якому йдеться, зокрема, про те, що адвокатом, який діє в інтересах Особа_9, є Особа_4, який не зможе взяти участь у судових засіданнях у період з 27.06.2022 по 20.07.2022, у зв’язку з перебуванням у відпустці за межами України.
 8. В ухвалі Вищого антикорупційного суду зазначається, що судом було завчасно визначено графік судових засідань у справі № Інформація_1, зокрема призначено судове засідання на 14.07.2022 року. В свою чергу у поясненнях адвокат Особа_4 зазначає, що 20.05.2022 року судом були визначені дати судових засідань у справі № Інформація_1, і у липні проведення засідань не передбачалося, на підтвердження чого Особа_4 додає фотокопію довідки від 20.05.2022 (телефонограми відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України) про виклик до суду у кримінальному провадженні № Інформація_3.
 9. Відповідно до зазначеної довідки справа № Інформація_1 призначена до судового розгляду у Вищому антикорупційному суді у різні дати, з-поміж яких відсутнє судове засідання, у яке не з’явився адвокат Особа_4, а також будь-яке інше засідання по цій справі в липні.
 10. Фотокопія довідки, завірена адвокатом Особа_4, вочевидь була зроблена з екрана комп’ютера, на який було виведено файл, відкритий в комп’ютерній програмі Microsoft Word. Заперечень щодо прийняття зазначеного доказу з мотивів його неповноти чи недостовірності від суддів Вищого антикорупційного суду не надходило, такі заперечення не включені також і до скарги на рішення КДКА Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 року.
 11. 20.06.2022 року секретар судового засідання повідомив адвоката Особа_4 про те, що 14.07.2022 року заплановано судове засідання у справі № Інформація_1.
 12. 12.07.2022 року адвокат Особа_4 подав до суду клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із перебуванням у запланованій відпустці, про яку було повідомлено суд.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. КДКА Житомирської області, відмовляючи в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, у своєму рішенні № 120/6 від 21.10.2022 року зазначила, що адвокат має право на відпочинок і про реалізацію свого права заздалегідь повідомив суд.
 2. З приводу доводів суду про те, що адвокат Особа_4 не був позбавлений можливості взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів, КДКА Житомирської області зазначала, що в зазначеній ситуації слід звернути увагу на висновки Верховного Суду у справі № 760/15429/20 про те, що такого роду забезпечення нормою ч. 4 ст. 366 КПК України не передбачено.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Статтею 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року передбачено, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 2. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.
 3. Пунктом 3 частини 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком адвоката є, зокрема, порушення правил адвокатської етики.
 4. Абзацом 2 ст. 11 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 року, зі змінами від 15.02.2019 року, передбачено, що адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.
 5. Згідно зі ст. 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.
 6. Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
 7. Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.
 8. Згідно з ч. 1 ст. 336 КПК України судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі:

1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;

2) необхідності забезпечення безпеки осіб;

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового провадження;

5) наявності інших підстав, визначених судом достатніми.

 1. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарне провадження складається з таких стадій:

1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;

2) порушення дисциплінарної справи;

3) розгляд дисциплінарної справи;

4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

 1. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 2. Згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 3. Статтею 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, зі змінами та доповненнями, передбачено, що дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 4. Згідно ч. 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Правилами адвокатської етики передбачено, що адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно.
 2. Водночас, обов’язок адвоката надавати клієнту необхідну професійну правничу (правову) допомогу відповідно до умов договору не повинен унеможливлювати реалізацію адвокатом своїх прав, свобод та законних інтересів.
 3. Органи державної влади, що перебувають у правовідносинах з клієнтом адвоката, якому надається професійна правнича (правова) допомога, мають знаходити справедливий баланс між інтересами держави, клієнта та його адвоката.
 4. Конституцією України передбачено право кожного, хто працює, на відпочинок (стаття 45).
 5. Таким чином, розглядаючи питання щодо порушення адвокатом Правил адвокатської етики, слід звернути увагу на порядок реалізації адвокатом свого права на відпочинок та тривалість такого відпочинку.
 6. Адвокат, реалізуючи своє право на відпочинок, повинен діяти у спосіб, який найменше вплине на утруднення можливості надання професійної правової (правничої) допомоги клієнту.
 7. Розглядаючи скаргу суддів Вищого антикорупційного суду Особа_1, Особа_2 та Особа_3 на рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, ВКДКА враховує той факт, що адвокат Особа_4 завчасно, майже за два місяці до судового засідання, попередив суд про дати перебування у відпустці.
 8. Окрім того, з матеріалів справи вбачається, що заздалегідь погоджений графік судових засідань не передбачав проведення судового засідання 14.07.2022 року, у яке не з’явився адвокат Особа_4.
 9. Адвокату Особа_4 стало відомо про судове засідання, призначене на 14.07.2022 року, 20.06.2022 року, тобто за 6 днів до початку заздалегідь запланованої відпустки за межами України.
 10. Відповідно до п. 8 Резолюції «Професійна етика правосуддя», підписаної головами Ради суддів України, Ради прокурорів України, Ради адвокатів України від 21 вересня 2018 року, з метою забезпечення кожному адвокату захисту його прав, свобод та інтересів упродовж розумних строків та уникнення порушень статті 6 Конвенції рекомендовано суддям організувати розгляд судових справ у межах чинного процесуального законодавства, а також затверджувати після обговорення зі сторонами, ураховуючи їх зайнятість, та фіксувати графіки засідань, встановлювати відповідні строки для виконання процесуальних дій.
 11. Також ВКДКА бере до уваги заявлену адвокатом Особа_4 тривалість відпустки в 23 дні, що не перевищує передбачений законодавством України строк щорічної основної відпустки.
 12. Враховуючи викладене, ВКДКА вважає необгрунтованими доводи суддів Вищого антикорупційного суду про те, що адвокат Особа_4 мав скасувати чи перенести заплановану відпустку.
 13. ВКДКА приходить до висновку, що у адвоката Особа_4 станом на 20.06.2022 року були законні підстави вважати, що 27.06.2022 року у нього розпочнеться відпустка, яка була запланована заздалегідь.
 14. Принцип безперервності судового розгляду не може слугувати підставою для порушення права адвоката на відпочинок, яке гарантоване статтею 45 Конституції України.
 15. Вирішення питання про баланс прав та інтересів учасників провадження повинно здійснюватись у кожному випадку індивідуально, однак виходячи з того, що права адвоката на відпочинок та на належні умови праці гарантовані державою, суди (як і інші суб’єкти) зобов’язані вживати всіх заходів для їх реалізації.
 16. В даному випадку, призначаючи судове засідання на 14.07.2021 року, тобто в період перебування захисника у відпустці, про що суд був повідомлений, колегії суддів Вищого антикорупційного суду було достовірно відомо, що адвокат може не прибути у судове засідання з поважних причин.
 17. Таким чином, колегія суддів створила щтучні умови для звернення до КДКА регіону зі скаргою на адвоката, який виконав обов’язки, покладені на нього КПК України.
 18. Надаючи відповідь на доводи колегії суддів Вищого антикорупційного суду, що були викладені в скарзі на рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи, ВКДКА зазначає, що КДКА Житомирської області вочевидь припустилася технічної помилки, зазначивши в тексті оскаржуваного рішення посилання на відсутню в КПК України ч. 4 ст. 366.
 19. В свою чергу, проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження врегульоване ст. 336 КПК України, практика застосування якої є достатньо суперечливою.
 20. Так, наприклад, в ухвалі апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 31.05.2022 у справі № 641/6379/18 вказано, що проведення судового засідання в Україні у режимі відеоконференції забезпечується лише ліцензованою програмою TrueConf, яка забезпечує учасникам процесу інформаційну безпеку (ухвали Верховного Суду від 11.04.2022 у справі №572/499/20 та від 12.05.2022 у справі № 442/3912/19). Водночас п. 1.2.1. Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України №155 від 15.11.2012, передбачає, що учасники судового процесу (кримінального провадження) можуть брати участь у процесуальних діях у режимі відеоконференції лише за наявності технічної можливості для її проведення у відповідних судах, державних органах та установах. Поруч із наведеним проведення судового розгляду у кримінальному провадженні, зокрема й апеляційного, за допомогою власних засобів зв`язку, в тому числі за допомогою програми EASYCON, положеннями чинного законодавства не регламентовано (ухвала Верховного Суду від 12.05.2022 у справі № 442/3912/19). І, як передбачено вимогами ч. 2 ст. 342 КПК секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі. Крім того, згідно з ч. 1 ст. 345 КПК судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам`ятку про їхні права та обов`язки, передбачені цим Кодексом. Таким чином здійснення судового провадження в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів захисника позбавить можливість суд виконати вимоги ст. ст. 342-345 КПК та дотриматись процедури апеляційного розгляду. Крім того, наказом Державної судової адміністрації №169 від 08.04.2020 затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду /далі – Порядок/. Проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами суду у кримінальному процесі вказаним Порядком не передбачено (ухвала Верховного Суду від 28.04.2022 у справі № 583/1283/20).
 21. Також ВКДКА звертає увагу, що перебування адвоката у відпустці виключає його примусове залучення до виконання трудової функції.
 22. На переконання ВКДКА, необхідність адвоката, що перебуває у відпустці, право на яку було реалізовано належним чином, брати участь у всіх судових засіданнях нівелюватиме саму суть відпустки як способу реалізації права на відпочинок.
 23. Оцінюючи доводи колегії суддів Вищого антикорупційного суду про те, що адвокат Особа_4 не був позбавлений можливості залучити до участі у справі інших адвокатів на час своєї відпустки, ВКДКА зазначає, що право на вільний вибір захисника належить клієнту.
 24. Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
 25. До того ж залучення іншого захисника до участі у кримінальному провадженні може негативно відзначитися на якості наданої правничої (правової) допомоги, оскільки новому захиснику невідомі матеріали кримінального провадження та всі обставини розгляду справи, вивчення яких потребуватиме значного часу, а також погодження з підзахисним позиції захисту.
 26. Також ВКДКА враховує доводи адвоката Особа_4 та наданий на їх підтвердження доказ, а саме копію ордера про надання правничої (правової) допомоги, про те, що повноваження та участь адвоката Особа_11 у справі № Інформація_1 обмежені згідно з договором та поширюються виключно на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копій технічних носіїв інформації, отримання копій записів судових засідань, зроблених за допомогою технічних записів.
 27. Таким чином, ВКДКА дійшла висновку, що оскаржуване рішення КДКА Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4 відповідає вимогам щодо вмотивованості, законності та обґрунтованості.
 28. З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу суддів Вищого антикорупційного суду Особа_1, Особа_2, Особа_3, – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 120/6 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська