ВП ВС визначила, що військова служба є різновидом публічної, тому спори з приводу проходження військової служби, зокрема з приводу соціального захисту військовослужбовців належать до юрисдикції адміністративних судів

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сергій Погрібний прочитав лекцію на тему «Житлові спори в умовах воєнного стану: практика Верховного Суду».

Про це повідомляє Судова влада.

Сергій Погрібний зазначив, що за останні роки змінилися категорії спорів, які виникають з приводу житла. Раніше суди розглядали спори переважно про визнання особи такою, що втратила користування житлом, з приводу приватизації житла, про виселення з неприватизованого житла тощо. Сьогодні актуальними є питання, наприклад, про статус членів сім’ї колишнього власника житла з урахуванням статей 405, 406 ЦК України та інші. Тож доповідач проаналізував актуальну судову практику як КЦС ВС, так і Великої Палати Верховного Суду з вирішення житлових спорів.

Він звернув увагу на постанову ВП ВС від 8 червня 2022 року у справі № 362/643/21, яка стосується питання юрисдикції окремих спорів цієї категорії. За обставинами справи військовослужбовець попередньо оскаржив в адміністративному суді відмову житлової комісії військової частини в зарахуванні його на квартирний облік. Адміністративний суд закрив провадження у справі, оскільки вважав, що така справа має розглядатися в порядку цивільного судочинства. Натомість суд загальної юрисдикції вказав, що спір підлягає розгляду адміністративним судом.

ВП ВС визначила, що військова служба є різновидом публічної, тому спори з приводу проходження військової служби, зокрема з приводу соціального захисту військовослужбовців (включно зі спорами з військовими частинами щодо реалізації гарантій забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями), належать до юрисдикції адміністративних судів.

Сергій Погрібний звернув увагу, що попри такий висновок ВП ВС вважала за доцільне вирішити саме цей спір за правилами цивільного судочинства, оскільки в іншому разі позивач взагалі буде позбавлений доступу до суду та права на ефективний засіб юридичного захисту.