Вплив на перебіг строку досудового розслідування періоду ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку ст. 290 КПК

Кримінальне провадження було передано на розгляд ОП ККС у зв’язку з тим, що у практиці ККС висловлено різні правові позиції щодо понять «використання службового становища», «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем», «службове становище» і виникла потреба в їх узагальненні.

За обставинами справи, органом досудового розслідування народний депутат обвинувачувався у тому, що він у період з 01.03.2017 по 31.10.2018 безпідставно користувався готельним номером за рахунок бюджетних коштів, передбачених на забезпечення діяльності ВРУ, хоча 01.03.2017 набув у власність квартиру в м. Києві. Цими діями народний депутат спричинив Управлінню справами Апарату ВРУ тяжкі наслідки у вигляді безповоротної втрати бюджетних коштів у розмірі 361 540 грн, що більше, ніж у 250 разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вироком ВАКС визнано народного депутата невинуватим у пред’явленому обвинуваченню за ч. 2 ст. 364 КК.

Судом апеляційної інстанції вирок суду першої інстанції скасовано, визнано
народного депутата винуватим та засуджено за ч. 2 ст. 364 КК, а саме – за зловживання службовим становищем, що полягало у використанні ним свого службового становища всупереч інтересам служби.

Щодо періоду ознайомлення прокурора з матеріалами сторони захисту

Частина 5 ст. 219 КПК встановлює, що строк ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку,
передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Наведена норма містить посилання на суб’єкта, який здійснює таке ознайомлення, а також на предмет такого ознайомлення.

Зокрема, предметом такого ознайомлення законодавець визначив матеріали досудового розслідування.

Як свідчить системний аналіз положень статей 3, 290 КПК, законодавець визначив, що матеріалами досудового розслідування є матеріали, які перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування.

Відповідно до кримінального процесуального закону, досудове розслідування здійснюється органом досудового розслідування, а прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (ст. 36 КПК). Саме на ці органи законодавець покладає обов’язок дотримання строків, визначених у ст. 219 КПК.

Частиною 1 ст. 290 КПК регламентовано, що, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, у ході виконання вимог ст. 290 КПК саме сторона обвинувачення надає стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

Натомість сторона захисту не наділена повноваженнями збирати матеріали досудового розслідування, а за запитом прокурора зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді (ч. 6 ст. 290 КПК).

Матеріали, які мають відношення до кримінального провадження і які перебувають у володінні сторони захисту, не є матеріалами досудового розслідування.

Кримінальний процесуальний закон передбачає негативні процесуальні наслідки в тому разі, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів, відповідно до положень ст. 290 КПК (ч. 12 цієї статті).

Разом з тим ОП ККС вважала, що таке положення не впливає на розуміння поняття матеріалів досудового розслідування.

Одним із завдань ст. 290 КПК є ознайомлення сторони захисту з усім обсягом доказової бази зібраної органом досудового розслідування задля обстоювання позиції захисту. Матеріали досудового розслідування становлять собою основу кримінального змагального процесу, яку формує виключно сторона обвинувачення.

Таким чином, кримінальний процесуальний закон регулює порядок дотримання строків досудового розслідування саме для сторони обвинувачення, у розпорядженні якої перебувають матеріали досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, ОП ККС дійшла висновку, що строк ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, не впливає на перебіг строку досудового розслідування і не зупиняє його.

Постанова ОП ККС від 11.09.2023 у справі № 711/8244/18 (провадження №51-769кмо22) https://reyestr.court.gov.ua/Review/113536395

Окрема думка https://reyestr.court.gov.ua/Review/113527571

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.