ВРП надала консультативний висновок щодо законопроєктів про врегулювання питань припинення Верховного Суду України

Вища рада правосуддя надала консультативний висновок щодо законопроєктів № 5456 та № 5456-1, спрямованих на усунення інституційного дуалізму у функціонуванні найвищої інстанції судової гілки влади, врегулювання питання продовження суддівської кар’єри для суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Рада позитивно сприймає положення законопроєктів щодо порядку припинення Верховного Суду України як юридичної особи та визначення статусу суддів цього суду, адже це дасть змогу забезпечити виконання Рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та врегулювати на законодавчому рівні питання суддівської кар’єри для суддів Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів. Водночас ВРП висловила низку зауважень та застережень до законопроєктів, які потребують врахування.

Проаналізувавши обидва законопроєкти, Рада вирішила підтримати законопроєкт № 5456-1 за умови врахування у ньому норм законопроєкту № 5456, підтриманих ВРП у консультативному висновку.

Законопроектом № 5456-1 пропонується доповнити «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» новими абзацами. Зокрема пропонується встановити: «Судді Верховного Суду України, на підставі поданих ними заяв, зараховуються до штату Верховного Суду у касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати Верховного Суду України, в якій суддя здійснював правосуддя, та підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж двох років з дня такого зарахування. Особливості проведення кваліфікаційного оцінювання таких суддів визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Судді Верховного Суду України, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, повторному оцінюванню не підлягають».

Законопроєктом передбачено, що судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і  кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого  адміністративного суду України мають право звернутися до ВРП із заявою про переведення без конкурсу до визначеного суддею апеляційного суду незалежно від наявності у такому суді вакантних посад. У разі недостатності вакансій їх кількість підлягає збільшенню. Рішення про переведення судді приймається ВРП без рекомендації ВККС України не пізніше, ніж через тридцять днів із дня надходження заяви судді про переведення.

Пропонується встановити, що у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо Верховного Суду України такий запис: «Припинено діяльність та перейменовано у Верховний Суд. Підстава: Рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020».

Текст консультативного висновку.