Види переговорів в адвокатській діяльності та про стратегії впливу: адвокат Олег Трибой

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Переговори в адвокатській діяльності”, Трибой Олег, адвокат, бізнес-медіатор, розповів про види переговорів в адвокатській діяльності та про стратегії впливу.

Починаючи надавати правничу допомогу кожному клієнту, необхідно нагадати , що така допомога пов’язана з ризиками і тільки сам адвокат може їх мінімізувати своєю майстерністю та професіоналізмом

Кримінальний кодекс України вчить, що коли адвокат працює, то може стати мішенню для застосування різних протиправних дій, а це:

 • Втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст.397)
 • Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи (ст.398)
 • Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи (ст.399)
 • Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (ст.400)

Коли люди працюють в кримінальному процесі, то вони є захисниками сторін, а представник частіш за все вирішує цивільні, господарські спори.

Переговори – це діалог, за участю двох або більше сторін, з наміром досягти вигідного сторонам результату в одному або декількох питаннях, якщо хоч в одному питанні існує незгода або конфлікт.

Переговори це взаємодія та процес між учасниками, які йдуть на компроміс та оптимізують власні бажання для погодження питань взаємного інтересу всіх сторін переговорів.

Переговори в інтересах клієнта – це адвокатська діяльність, яка підпадає під дію Закону України “ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”

Переговори застосовуються при:

 • правовому супроводі діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави
 • захисті прав, свобод і законних інтересів громадян
 • представництво інтересів фізичних і юридичних осіб перед фізичними та юридичними особами

Стосовно інтересів під час переговорів, то:

 • • Адвокат веде переговори для досягнення власних цілей, захищаючи свої особисті інтереси
 • • Адвокат веде переговори з клієнтом під час підписання та виконання договору про надання правової допомоги
 • • Адвокат веде переговори з іншими особами для цілей клієнта, захищаючи інтереси клієнта

Клієнт – фізична або юридична особа, орган державної влади,орган місцевого самоврядування,в інтересах, яких здійснюється адвокатська діяльність.

Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність і неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

В переговорах, які здійснює адвокат в інтересах клієнта відокремлені:

 • • Особисті інтереси адвоката
 • • Інтереси клієнта, як законні так і інші
 • • Інтереси третіх осіб, перед якими адвокат представляє/захищає інтереси клієнта

Види переговорів:

• Усні переговори з третіми особами в інтересах клієнта

 • – Позиційні переговори (безкомпромісний захист позиції клієнта, конкурентний стиль)
 • – Торгові переговори (поступки та компроміси, багатовекторність, кооперативний стиль)
 • – Переговори за інтересами (Гарвардський метод, або Win/win, змішаний стиль)

• Письмові переговори з третіми особами в інтересах клієнта

 • – листування
 • – деякі процесуальні документи

Адвокатська діяльність, в тому числі переговори в інтересах клієнта, здійснюється на принципах:

 • • верховенства права
 • • законності
 • • незалежності
 • • конфіденційності
 • • та уникнення конфлікту інтересів