Виключною, а не нововиявленою обставиною може визнаватися встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань

Обставини справи: у своїй заяві ОСОБА_2 порушив питання про перегляд за
нововиявленими обставинами ухвали ВСУ від 23.12.2004.

Позиція ККС: заяву повернуто заявнику.

Обґрунтування позиції ККС: так, засуджений ОСОБА_2 раніше звертався до
касаційного суду з аналогічною заявою, проте ухвалою від 01.08.2019 вказану заяву було повернуто у зв’язку з невідповідністю її вимогам ст. 462 КПК.

Повторна заява засудженого ОСОБА_2 про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами вказаним вимогам кримінального процесуального закону також не відповідає.

В порушення вимог пунктів 4, 5 ч. 2 ст. 462 КПК у заяві не зазначено обставин, що згідно з ч . 2 ст. 459 КПК визнаються нововиявленими та могли вплинути на
судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду й засудженому під час розгляду справи ВСУ, а також відсутні доводи на підтвердження наявності відповідних обставин.

Ураховуючи положення ч. 2 ст. 459 КПК, звертаючись з заявою про перегляд
судового рішення за нововиявленими обставинами, особа, яка подає заяву, повинна вказати на обставини, що визнаються нововиявленими, та обґрунтувати свої доводи щодо наявності відповідних обставин у кримінальному провадженні.

Проте вказаних приписів закону засуджений ОСОБА_2 не виконав. Зокрема,
ОСОБА_2 знову як на нововиявлену обставину послався на відмову ВСУ у призначенні йому захисника та відповідно здійснення 23.12.2004 касаційного
розгляду без участі останнього. Однак згідно з вимогами ст. 459 КПК такі обставини не належать до нововиявлених, оскільки були відомі суду на час розгляду справи в касаційному порядку. При цьому, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, не допускається.

Натомість, слід звернути увагу засудженого, що приводом для перегляду ухвали ВСУ від 23.12.2004 з викладених у його заяві підстав, в даному випадку, може слугувати встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань під час розгляду та вирішення даної кримінальної справи, за умови наявності відповідного рішення (провадження за виключними обставинами).

Детальніше з текстом ухвали ВС від 21.08.2019 у провадженні No 51-2498зно18 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/83775468