Вища рада правосуддя дозволила слідчим і прокурорам обмежувати доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень

Вища рада правосуддя прийняла рішення про “Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень” № 742/0/15-23 від 20 липня 2023 року.

У зверненні Національне антикорупційне бюро України зазначає, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до неможливості виконання завдань кримінального провадження. Відповідні пропозиції змін до Порядку надані з метою збереження інформації, що становить таємницю досудового розслідування та міститься в ухвалах слідчих суддів, які виносяться за результатами розгляду клопотань слідчих, прокурорів у рамках кримінального провадження.

За правилами пункту 9 частини другої статті 36 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений, зокрема, приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу (пункт 8 частини другої статті 40 КПК України).

Частиною п’ятою статті 40 КПК України закріплено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Відповідно до частин першої, третьої статті 110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне.

Частиною сьомою статті 110 КПК України визначено, що постанова слідчого, дізнавача, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов’язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Строки досудового розслідування регламентовані статтею 219 КПК України.

Статтею 222 КПК України встановлено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, обмеження доступу до судових рішень може бути здійснене як з підстав, визначених у законах України «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженому рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18 (зі змінами), так і з підстав, зазначених в КПК України, який є спеціальним законодавчим актом, що регулює порядок доступу до інформації, яка містить таємницю досудового розслідування.

Вбачається за доцільне передбачити обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора на строк, зазначений у постанові, який не може перевищувати строку досудового розслідування відповідно до статті 219 КПК України.

Відповідно до цього рішення Вища рада правосуддя виклала Пункт 6 розділу VІІІ в такій редакції:

  • «6. Обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру відбувається в порядку, визначеному законами України «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», цим Порядком, а також на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора. Обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора здійснюється на строк, зазначений у постанові, який не може перевищувати строку досудового розслідування. Обмеження (відтермінування) загального доступу до електронних ресурсів Реєстру з інших підстав не допускається.»