Висновок щодо спільного виконання податкових зобов’язань учасниками договорів про спільну діяльність

Судова палата з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розв’язала правову проблему щодо можливості застосування у податкових правовідносинах приписів цивільного законодавства щодо солідарної відповідальності учасників договору про спільну діяльність, як наслідок, солідарного стягнення з них податкового боргу.

Головне управління ДФС у Полтавській області звернулося до суду з позовом, у якому просило стягнути з ТОВ Фірма «ХАС» як уповноваженої особи відповідно до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність і самостійних юридичних осіб – ТОВ Фірми «ХАС», ПАТ «Укргазвидобування» солідарно кошти в розмірі податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в сумі майже 8 млн. грн. Позивач обґрунтував вимоги тим, що податковий борг відповідачів виник за результатом підприємницької діяльності на умовах вказаного договору, який укладений між цими товариствами.

Суди попередніх інстанцій задовольнили позов частково, дійшовши висновку про наявність підстав для стягнення всієї суми податкового боргу виключно з рахунків у банках, що обслуговують ТОВ Фірму «ХАС» як уповноважену особу.

Контролюючий орган оскаржив це рішення в касаційному порядку, наполягаючи на стягненні з рахунків ТОВ Фірми «ХАС», відкритих на уповноважену особу за договором, а також із рахунків ТОВ Фірми «ХАС» і ПАТ «Укргазвидобування» як самостійних юридичних осіб.

Переглянувши цю справу, Верховний Суд вирішив, що наявність податкового боргу за результатами спільної діяльності має наслідком стягнення такого боргу не тільки з ТОВ Фірма «ХАС» як уповноваженої особи за договором (у цій частині позовні вимоги задоволено), а і з учасників цього договору: ТОВ Фірми «ХАС», ПАТ «Укргазвидобування».

Враховуючи, що в п. 87.12 ст. 87 ПК України джерелом погашення податкового боргу визначено майно платників податків, що є учасниками такого договору, Верховний Суд дійшов висновку, що законодавцем встановлена спільна відповідальність учасників договору про спільну діяльність за виконання податкового обов’язку, який виник у її результаті.

На окремого учасника як на уповноважену особу лише покладається додатковий рівень податкових обов’язків і відповідальності за утримання та сплату податків до бюджету під час виконання договору (в тому числі отримання вимоги про сплату боргу) та водночас встановлюється відповідальність і решти учасників за результати такої діяльності перед державою.

Однак, на відміну від цивільно-правового регулювання, у податкових правовідносинах така відповідальність не є солідарною.

Натомість Суд дійшов висновку, що за змістом чинного нормативно-правового регулювання інші учасники несуть спільний обов’язок і спільну відповідальність за погашення податкового боргу.

У цих правовідносинах спосіб забезпечення погашення податкового боргу, тобто виконання податкових зобов’язань спільно всіма учасниками договору про спільну діяльність, є подібним до принципу солідарної відповідальності, але відмінність полягає в тому, що метою такого забезпечення є виконання податкових зобов’язань, а не відповідальність за їх порушення.

Постанова Верховного Суду від 28 вересня 2021 року у справі № 810/2406/18 (адміністративне провадження № К/9901/8579/20) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/100079272.