Визнання знаку добре відомим – один із способів захисту торговельної марки: суддя ВС Ірина Булгакова

Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ірина Булгакова взяла участь у вебінарі на тему інтелектуальної власності.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Як приклад Ірина Булгакова навела постанову КГС ВС від 11 грудня 2018 року у справі № 910/4071/17 за позовом «R&A BAILEY & CO» до ТОВ «КОТНАР-М» і ТОВ «Торговий дім «Медіатрейдінг» про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності. У цій справі господарські суди дійшли неспростовного висновку про доведеність позивачем обставин щодо добре відомості знаків для товарів і послуг «BAILEYS», «Бейліс» та їх визнання у відповідному секторі суспільства, а відповідно, і наявність підстав для задоволення позовних вимог компанії «R&A BAILEY & CO» про визнання знаків для товарів і послуг «BAILEYS», «Бейліс» добре відомими в Україні станом на 1 січня 2016 року для товарів 33 класу МКТП «лікери».

Інший спосіб захисту прав – визнання недійсними свідоцтв про охорону з підстав невідповідності умовам правової охорони. За словами Ірини Булгакової, гарно ілюструють судову практику з цього питання такі сформовані позиції:

  • у вирішенні спорів, пов’язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова КГС ВС від 6 лютого 2020 року у справі № 910/2503/18);
  • початок перебігу позовної давності для звернення з позовами про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг. Це право пов’язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, із початком використання спірного позначення на ринку (постанова КГС ВС від 28 травня 2020 року у справі № 910/13119/17);
  • для визначення початку перебігу строку позовної давності у справах про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг необхідно визначити початок конкуренції у використанні спірного позначення між позивачем та відповідачем. При цьому слід враховувати, що, за змістом статті 261 ЦК України, початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд (постанова КГС ВС від 28 січня 2020 року у справі № 910/20564/16).