Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами повинна містити не лише вказівку на ці обставини, а й обґрунтування їх наявності

Обставини справи: засуджений ОСОБА_1 звернувся до касаційного суду із
заявою про перегляд ухвали ВСУ від 13.12.2001 за нововиявленими обставинами. Свою вимогу обґрунтовував тим, що розгляд справи в суді касаційної інстанції відбувався без захисника, участь якого є обов’язковою і ця обставина, на його думку, тягне за собою обов’язкове скасування вищезазначеного судового рішення з призначенням нового розгляду в суді касаційної інстанції.

Ухвалою ВС від 06.06.2019 вказану заяву засудженого ОСОБА_1 залишено без
руху, оскільки вона не відповідала вимогам ст. 462 КПК, та надано п’ятнадцятиденний строк для усунення недоліків заяви. При цьому засудженому
було роз’яснено, що у разі невиконання вимог ухвали протягом установленого
строку заява буде йому повернута. У межах визначеного ухвалою строку
засуджений ОСОБА_1 повторно звернувся до суду касаційної інстанції з заявою,
проте наведених в ухвалі недоліків не усунув.

Позиція ККС: заяву повернуто заявнику.

Обґрунтування позиції ККС: в порушення п. 5 ч. 2 ст. 462 КПК заява засудженого ОСОБА_1 не містить обґрунтування вимоги щодо скасування ухвали ВСУ з покликанням на обставини, що відповідно до ч. 2 ст. 459 КПК, є нововиявленими. Засуджений хоч і вказує на те, що, на його думку, існують
обставини, які можуть бути визнані нововиявленими, проте не зазначає
обґрунтування на підтвердження існування такої обставини, і за змістом заяви він висловлює незгоду з постановленою ухвалою ВСУ від 13.12.2001.

Також, викладена вимога засудженого ОСОБА_1 не узгоджується з положеннями ст. 467 КПК, якою визначено, яке саме рішення має постановити суд за наслідками розгляду поданої заяви.

Детальніше з тестом ухвали ВС від 26.06.2019 у справі No 2-80/2001 (провадження No 51-1930зно19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/82669407

Аналогічні рішення:

  • – ухвала ВС від 05.07.2019 у справі No 2-80/2001 (провадження No 51-1930зно19), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/82885400
  • – ухвала ВС від 06.04.2018 у провадженні No 51-4738зно18, детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/73219793