Захист права власності: актуальна практика ВС від судді Великої Палати Верховного Суду Віталія Уркевича

Під час Всеукраїнського семінару для суддів і помічників суддів господарських судів «Захист права власності у практиці господарських судів» суддя Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич висвітлив актуальну практику ВС.

Про це повідомляє Судова влада.

Насамперед він акцентував на питанні щодо належності способів захисту порушених прав. Так, у постанові Касаційного господарського суду у складі ВС від 8 травня 2018 року у справі № 910/1607/17 сформульовано підхід, згідно з яким спосіб захисту має відповідати змісту порушеного права й характеру порушення, а також правовій меті, до якої прагне суб’єкт захисту, враховувати наслідки, які спричинило порушення.

При цьому, розглядаючи справу, суд має з’ясувати: чи передбачений обраний позивачем спосіб захисту законом або договором; чи передбачений законом або договором ефективний спосіб захисту порушеного права позивача; чи є спосіб захисту, обраний позивачем, ефективним для захисту його порушеного права у спірних правовідносинах.

Якщо суд дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором та/або є неефективним – позовні вимоги не підлягатимуть задоволенню. Водночас якщо спосіб захисту не передбачений законом або договором, проте є ефективним і не суперечить закону, а закон або договір не визначають іншого ефективного способу захисту, то порушене право позивача підлягає захисту обраним ним способом. Відповідна правова позиція викладена в постановах ВП ВС від 19 січня 2021 року у справі № 916/1415/19 та від 19 жовтня 2022 року у справі № 910/14244/20.

Також Віталій Уркевич звернув увагу на практику ВС щодо захисту права власності у сфері державної реєстрації речового права. Зокрема, суддя зазначив, що в ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено такі способи судового захисту порушених прав та інтересів особи:

  • судове рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав;
  • судове рішення про визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав;
  • судове рішення про скасування державної реєстрації прав.

У постанові КГС ВС від 23 червня 2020 року у справі № 922/2589/19 вказано на те, що ухвалення зазначених судових рішень має супроводжуватися одночасним визнанням, зміною чи припиненням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за їх наявності). Якщо ж на момент ухвалення судового рішення речові права та їх обтяження відсутні, визнання припиненими таких прав не вимагається. Такого висновку КГС ВС дійшов у постанові від 10 листопада 2021 року у справі № 916/1988/20.

ВП ВС у постанові від 21 грудня 2022 року у справі № 914/608/20 конкретизувала цю позицію, зауваживши, що скасування державної реєстрації речових прав має бути пов’язане з підставою для проведення такої реєстрації, з одночасним визнанням того, хто набуватиме це право. Сама собою державна реєстрація не є окремою підставою набуття особою права власності, а є офіційним засвідченням державою набуття такого права.

Тож положення абз. 3 ч. 3 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» адресовані насамперед суду, який, задовольняючи позов, зокрема, про скасування рішення державного реєстратора, має чітко визначитися з тим, кому саме і яке речове право внаслідок задоволення такого позову належить.

Крім того, спікер зупинився на питанні визначення юрисдикції спорів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Так, ВП ВС у постановах від 4 вересня 2018 року у справі № 823/2042/16 та від 2 жовтня 2019 року у справі № 814/2030/17 визначила, що такі спори є цивільно-правовими.

Разом із тим спір є публічно-правовим та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства у разі, якщо оскаржуються дії державного реєстратора щодо розгляду заяви позивача про виключення запису з Державного реєстру речових прав і такий спір не стосується речових прав чи обтяжень на нерухоме майно третіх осіб. Зазначена правова позиція викладена в постанові ВП ВС від 28 листопада 2018 року у справі № 490/5986/17-ц.