Закон Про запобігання корупції суперечить Конституції України: Гвоздій

Про це повідомив Валентин Гвоздій, заступник Голови Національної асоціації адвокатів України в інтерв’ю Українській правді.

суть конфлікту

У Конституції України встановлено, що Україна є правовою державою. Конституція має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України та повинні відповідати їй, а норми Конституції є нормами прямої дії.

Згідно зі статтею 131-1 Конституції в Україні діє прокуратура, яка здійснює: підтримання публічного обвинувачення у суді; організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави у суді у виключних випадках і у порядку, що визначені законом.

Відповідно до пункту 14 статті 92 Основного закону України, виключно законами України визначаються зокрема організація і діяльність прокуратури, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань.

Виходячи з положень цієї статті, стає зрозумілим, що лише прокуратура може представляти інтереси держави у суді, а делегування функцій прокуратури та привласнення їх іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Отже, є усі підстави вважати, що Верховна Рада України, делегувавши конституційні повноваження прокуратури Національному агентству, вийшла за межі повноважень, встановлених Конституцією України, чим порушила вимоги Основного закону.

У статті 4 Закону визначено статус Національного агентства: агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Також зазначено, що правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей Закон та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

Законодавець наділив Національне агентство правом звертатися із позовами (заявами) щодо визнання недійсними правочинів. Такі повноваження належать виключно прокуратурі відповідно до статті 131-1 Конституції України.

Також варто взяти до уваги частину 5 статті 8 Закону України “Про прокуратуру”, згідно з якою до системи прокуратури входить Спеціалізована антикорупційна прокуратура, на яку покладаються функції представництва інтересів громадян або держави у суді, зокрема у випадках, пов’язаних із корупційними або пов’язаних з корупцією правопорушеннями. Як бачимо, у сфері боротьби з корупцією в системі органів прокуратури уже створено спеціалізований підрозділ, який забезпечує представництво інтересів держави у суді.

висновок

Враховуючи вищезазначене положення, робимо висновок, що п.10 ч.1 статті 12 Закону “Про запобігання корупції” суперечать вимогам Конституції України, а тому має бути скасований. Конституція України – Основний закон держави, а тому усі інші законодавчі документи повинні прийматися із врахуванням його положень.