Зберігання рідкого палива об’ємом 15 куб. м і більше безвідносно до мети зберігання є втручанням в природне середовище

Зберігання рідкого палива об’ємом 15 куб. м і більше безвідносно до мети зберігання є втручанням в природне середовище, яке чинить значний вплив на довкілля і потребує здійснення оцінки впливу на довкілля шляхом підготовки суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, який враховується під час ухвалення рішення про провадження суб ’єктом господарювання планованої діяльності

11 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «Дізарт плюс» на рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 20 червня 2019 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 26 вересня 2019 року у справі No 580/1078/19 (провадження No К/9901/29908/19) за позовом Державної екологічної інспекції Центрального округу (далі – Держекоінспекція) до ТОВ «Дізарт плюс» про тимчасову заборону діяльності.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ТОВ «Дізарт Плюс», здійснює господарську діяльність за основним КВЕД: 46.71 «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами» та на підставі договору оренди здійснює користування комплексом резервуарів, загальною кількістю 9 штук, об’ємом 75 м3.

За наслідками планової перевірки відповідача щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, позивачем складено акт, яким зафіксовано зокрема порушення статті 51 Закону України від 25.06.1991 No 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», що виразилось у відсутності робочого проекту реконструкції з розділом оцінки впливу на навколишнє середовище (далі – ОВНС) на господарську діяльність та комплексного експертного звіту (висновку) та висновку екологічної експертизи.

Держекоінспекція приписала відповідачу до 20.03.2019, зокрема, розробити (представити) робочий проект з розділом ОВНС, комплексний експертний звіт (висновок) та висновок екологічної експертизи на господарську діяльність. Оскільки відповідачем не надано робочого проекту господарської діяльності із розділом оцінки впливу на навколишнє середовище, висновку із оцінки впливу на довкілля у встановлений строк, позивач звернувся з цим позовом до суду.Черкаський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, задовольнив позовні вимоги.

Суди виходили із того, що здійснюючи господарську діяльність без робочого проекту господарської діяльності із розділом оцінки впливу на навколишнє середовище та висновку із оцінки впливу на довкілля, які передують початку здійснення господарської діяльності, відповідач створює загрозу для життя та здоров’я оточуючих людей та грубо порушує вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Верховний Суд залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

ОЦІНКА СУДУ

Згідно із частиною першою статті 3 Закону України від 23.05.2017 No 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон No 2059-VIII)здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Планована діяльність – це планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України (частина третя статті 1 Закону No 2059-VIII).

Частиною третьої статті 3 Закону No 2059-VIIIвстановлено, що друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає, зокрема, поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.Відповідно до частини першої статті 6 Закону No 2059-VIII суб ’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Аналіз положень Закону України від 23.05.2017 No 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон No 2059-VIII) дає підстави для висновку, що зберігання рідкого палива об’ємом 15 кубічних метрів і більше безвідносно до мети зберігання є втручанням в природне середовище, яке справляє значний вплив на довкілля, і потребує здійснення оцінки впливу на довкілля шляхом підготовки суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, який враховується при прийнятті рішення про провадження суб ’єктом господарювання планованої діяльності.

Таким чином, зазначив Верховний Суд, відповідач повинен мати робочий проект господарської діяльності із розділом оцінки впливу на навколишнє середовище та висновок із оцінки впливу на довкілля на виконання вимог частини першої статті 3 Закону No 2059-VIII.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 11 лютого 2021 року у справі No 580/1078/19 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/94802864.