Адвокатів пропонують звільнити від декларування: законопроєкт

Враховуючи конституційні гарантії незалежності адвокатури, а також положення профільного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який не пов’язує діяльність адвокатури та її органів самоврядування з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування – ініціатори  законопроекту вважають за необхідне конкретизувати деякі положення Закону України «Про запобігання корупції» шляхом закріплення відсутності у членів органів адвокатського самоврядування обов’язку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Подробиці законопроєкту за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69044