Аналіз особливостей звільнення працівника за власним бажанням та за угодою сторін через призму судової практики ВC: адвокат Панченко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Аналіз особливостей звільнення працівника за власним бажанням та за угодою сторін через призму судової практики Верховного Суду”, Панченко Максим, адвокат, доктор юридичних наук, член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, член Комітету з трудового права НААУ, провів порівняльний аналіз звільнення за власним бажанням та за угодою сторін і проаналізував співвідношення звільнення за власним бажанням та за угодою сторін в аспекті переваг для працівника та роботодавця.

Порівняльний аналіз звільнення за власним бажанням та за угодою сторін полягає в наступному:

Щодо суб’єкта ініціювання звільнення то:

 • За угодою сторін: Працівник або роботодавець (п. 1 ст. 36 КЗпП), договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника
 • За власним бажанням: Працівник (ст. 38, 39 КЗпП: ст. 38: Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Форма звернення

 • За угодою сторін: Відповідно до постанови ВС від 24.03.2020 (КЦС): «Пропозиція (ініціатива) і сама угода сторін про припинення трудового договору за пунктом 1 частини першої статті 36 КЗпП можуть бути укладені як вьписьмовій так і в усній формі… Саме ж оформлення припинення трудового договору за угодою сторін має дійснюватися лише в письмовій формі.»
 • За власним бажанням: Письмова форма (ст. 38 КЗпП): «Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні».

Волевиявлення на звільнення

 • За угодою сторін: Обопільне волевиявлення працівника та роботодавця.тобто звільнення за угодою сторін передбачає, що між роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.
 • За власним бажанням: Волевиявлення працівника

Відповідно до постанови ВС від 31.10.19 (КАС) : «У свою чергу, звільнення з ініціативи працівника не передбачає обов`язкової наявності згоди роботодавця на таке звільнення, оскільки в даному випадку працівник реалізовує своє право, передбачене трудовим законодавством, а роботодавець вимушений погодитись зі звільненням працівника незалежно від свого бажання».

Відповідно Ст. 38 КЗпП: «Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору».

Строк ініціювання звільнення

 • За угодою сторін: Відповідно постанови ВС від 31.10.19 (КАС) : «Основною відмінністю між звільненням за угодою (або ж згодою) сторін та звільненням з ініціативи працівника є вираження бажання обох сторін одночасно у випадку угоди сторін…». Тобто, звільнення за угодою сторін передбачає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

Отже, законність припинення трудових відносин за угодою сторін фактично поставлено у залежність від наявності взаємної згоди працівника та роботодавця на таке звільнення.

 • За власним бажанням: Відповідно постанови ВС від у 25.03.2020 (КЦС) «Статтею 38 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні».

Звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності

• За угодою сторін: Не заборонено

Відповідно постанови ВС від 15.07.2019 (КЦС) «Звільнення працівника у період тимчасової непрацездатності або відпустки чинним законодавством не заборонено». Ст. 40 КЗпП «Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації», тобто на інші підстави звільнення це не розповсюджується.

• За власним бажанням: Не заборонено

Щодо співвідношення звільнення за власним бажанням та за угодою сторін в аспекті переваг для працівника та роботодавця, то у разі звільнення за угодою сторін переваги працівника полягають у наступному:

 • Можливість узгодження строку звільнення сторонами п.1, ст. 36 КЗпП: «Підставою припинення трудового договору є угода сторін».
 • Коротший термін початку виплати допомоги по безробіттю ч. 4 ст. 23 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»: «Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня». А виплата допомоги по безробіттю у випадку звільнення за угодою сторін починається з 8-го дня з дня постановлення на облік у центр зайнятості (ч.3 ст. 22 ).

В той же час, скорочена виплата по безробіттю і становить 270 днів замість 360 днів (п.1 ч. 5 ст. 31 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»: «Тривалість виплати допомоги по безробіттю…скорочується на строк до 90 календарних днів у разі звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін (на 90 календарних днів)».

А переваги роботодавця у разі звільнення за угодою сторін полягають в наступному:

 • Відкликання заяви про звільнення не має юридичних наслідків (АЛЕ, як зазначено у Постанові ВС від 21.11.2018 (КАС) , це може свідчити про відсутність волевиявлення у працівника )
 • Можна звільнити у період тимчасової непрацездатності
 • Роботодавець не зобов’язаний погоджувати звільнення із органами профспілкової організації та працевлаштовувати працівника

У разі звільнення працівника за власним бажанням, то він має наступні переваги:

 • Можливість відкликання заяви конклюдентними діями
 • Потрібне лише волевиявлення працівника
 • Можливість дострокового звільнення за власним бажанням

Переваги для роботодавця:

 • Працівник зобов’язаний попередити за 2 тижні та відпрацювати цей термін
 • Можна звільнити у період тимчасової непрацездатності (як і при звільненні за угодою)