Антикорупційний комплаєнс. Краще впровадити: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Антикорупційний комплаєнс: краще впровадити”, Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла навіщо бізнесу та підприємствам з державною часткою впроваджувати антикорупційний комплаєнс.

Комплаєнс – система-сукупність процедур та дій, направлених на зниження ризиків невідповідності законодавству внутрішніх документів товариства та норм корпоративної етики.

Комплаєнс розглядає:

 • ▪ Попередження корупційних порушень
 • ▪ Мінімізація комплаєнс ризиків
 • ▪ Запровадження культури добросовісної поведінки
 • ▪ Забезпечення захисту товариства та керівництва від санкцій регулятора
 • ▪ Допомога в забезпеченні інвестиційної привабливості
 • ▪ Посилення заходів щодо забезпечення достовірності та прозорості фінансової звітності.

Транснаціональним антикорупційним законодавством є:

 • • US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), Закон про боротьбу з корупцією за кордоном. Регулятором є Деп-т. юстиції США (DOJ) КЦП США (SEC)
 • • UK Bribery Act (UKBA), Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом. Регулятором є Управління по боротьбі з крупним шахрайством Serious Fraud Office

Дія FCPA розповсюджується на:

 • американські компанії, чиї акції котируються на американських біржах, або компанії, які зобов’язані подавати звітність до Комісії США з цінних паперів (Securities and Exchange Commission);
 • бізнес організації незалежно від форми власності (партнерства, корпорації, компанії з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства), які створені відповідно до законодавства США або здійснюють свою діяльність на території США;
 • фізичних осіб, які визнаються посадовими особами, працівниками, представниками зазначених вище бізнес організацій, а також фізичних осіб, які є резидентами США;
 • не американські компанії, якщо їхні акції котируються на американській біржі або вони діють від імені американської компанії у зв’язку із вчиненням корупційного діяння.

Дія UKBA розповсюджується на:

 • юридичні особи, зареєстровані у Великобританії і ведуть діяльність в країні і за її межами,
 • компанії, які не зареєстровані в Великобританії, але проводять діяльність на її території.

Відповідальність покладається не тільки на хабародавця, але і на компанію, інтереси якої представляє хабародавець, тобто дія закону поширюється на будь-яких суб’єктів, що мають якийсь стосунок до компанії, в тому числі асоційованих осіб.

Основні види порушень антикорупційного законодавства (антикорупційного комплаєнсу):

 • Підкуп посадових осіб (державних службовців)
 • Комерційний підкуп
 • Відкати
 • Порушення при веденні обліку
 • Відповідальність за дії третіх осіб

Непрямими наслідками корупції, що наносять збитки власнику (товариству) є:

 • Витрати на проведення розслідування
 • Призначення незалежного спостерігача + примусове введення в дію програми боротьби з корупцією ( не дешева)
 • Збитки діловій репутації товариства та втрата довіри партнерів
 • Призупинення/ припинення роботи за державними контрактами
 • Колективні позови, судові процеси за участю власників товариства
 • Удорожчання вартості залучених засобів