Антикорупційний комплаєнс та побудова його системи в компаніях: адвокат Надія Тарасова

Під час антикорупційного марафону у Вищій школі адвокатури, Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла про антикорупційний комплаєнс (за FCPA та UKBA).

Комплаєнс – система – сукупність процедур та дій, направлених на зниження ризиків невідповідності законодавству внутрішніх документів товариства та норм корпоративної етики.

Комплаєнс забезпечує:

 • Попередження корупційних порушень
 • Мінімізація комплаєнс ризиків
 • Запровадження культури добросовісної поведінки
 • Забезпечення захисту товариства та керівництва від санкцій регулятора
 • Допомога в забезпеченні інвестиційної привабливості
 • Посилення заходів щодо забезпечення достовірності та прозорості фінансової звітності.

Транснаціональним антикорупційним законодавством є:

 • US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), Закон про боротьбу з корупцією за кордоном. Регулятором є Деп-т. юстиції США (DOJ) КЦП США (SEC)
 • UK Bribery Act (UKBA), Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом. Регулятором є Управління по боротьбі з крупним шахрайством Serious Fraud Office

Дія FCPA розповсюджується на:

 • американські компанії, чиї акції котируються на американських біржах, або компанії, які зобов’язані подавати звітність до Комісії США з цінних паперів (Securities and Exchange Commission);
 • бізнес організації незалежно від форми власності (партнерства, корпорації, компанії з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства), які створені відповідно до законодавства США або здійснюють свою діяльність на території США;
 • фізичних осіб, які визнаються посадовими особами, працівниками, представниками зазначених вище бізнес організацій, а також фізичних осіб, які є резидентами США;
 • не американські компанії, якщо їхні акції котируються на американській біржі або вони діють від імені американської компанії у зв’язку із вчиненням корупційного діяння.

Дія UKBA розповсюджується на:

 • юридичні особи, зареєстровані у Великобританії і ведуть діяльність в країні і за її межами,
 • компанії, які не зареєстровані в Великобританії, але проводять діяльність на її території.

Відповідальність покладається не тільки на хабародавця, але і на компанію, інтереси якої представляє хабародавець, тобто дія закону поширюється на будь-яких суб’єктів, що мають якийсь стосунок до компанії, в тому числі асоційованих осіб

Основні види порушень антикорупційного законодавства (антикорупційного комплаєнсу):

 • Підкуп посадових осіб (державних службовців)
 • Комерційний підкуп
 • Відкати
 • Порушення при веденні обліку
 • Відповідальність за дії третіх осіб

Непрямі наслідки, що наносять збитки власнику (товариству):

 • Витрати на проведення розслідування;
 • Призначення незалежного спостерігача+ примусове введення в дію програми боротьби з корупцією (недешева);
 • Збитки діловій репутації товариства та втрата довіри партнерів;
 • Призупинення/припинення роботи за державними контрактами;
 • Колективні позови, судові процеси за участю власників товариства;
 • Удорожчання вартості залучених засобів.

Головним засобом захисту товариства від санкцій за допущення корупції є адекватні антикорупційні процедури, що базуються на шести принципах:

 • Співмірність антикорупційних процедур : впровадження в товаристві співмірних процедур для попередження корупції, що відповідають ризикам товариства і дійсно виконуються , не «на папері»;
 • «Тоp level commitment»: формування керівництвом товариства стандартів корпоративної культури та неприйняття корупції;
 • Оцінка ризиків та керування ними: виявлення та актуалізація ризиків, що притаманні для діяльності товариства;
 • «Due diligence»: поглиблена перевірка контрагентів щодо їх толерантності до корупції;
 • Інформування та навчання: ознайомлення працівників з «належними процедурами» та тренінги;
 • Моніторинг та контроль: внутрішній контроль дотримання адекватних антикорупційних процедур товариством та її працівниками , періодичний перегляд та вдосконалення таких процедур.