Чи допускається подання до суду заяви про поновлення процесуального строку в усній формі?

Відповідно до ч. 1 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

При цьому необхідно враховувати, що у ч. 4 ст. 119 ГПК України визначено, що одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Згідно з ч. 2 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Водночас у ст. 119 ГПК України не зазначено, що заява про поновлення процесуального строку має бути подана виключно в письмовій формі.

Отже, з огляду на викладене, якщо суд у справі не вимагав подати заяву про поновлення пропущеного процесуального строку в письмовій формі, допускається подання такої заяви в усній формі у судовому засіданні за умови дотримання вимог ч. 4 ст. 119 ГПК України.

Постанова КГС ВС від 02.12.2019 у справі No910/6915/19 http://reyestr.court.gov.ua/Review/86141316.