Чи передбачений положеннями ГПК України строк вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору?

Порядок та умови вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, врегульовано положеннями ст. 49 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 згаданої статті треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін.

За ч. 5 ст. 49 та ч. 4 ст. 180 ГПК України до позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору,у справі, в якій відкрито провадження, застосовуються положення ст. 180 ГПК України. Таку позовну заяву необхідно подавати із додержанням загальних правил пред’явлення позову, і вона має 9відповідати вимогам статей162, 164, 172, 173 цього Кодексу.

Тлумачення наведених процесуальних норм дає підстави стверджувати, що положеннями ст. 49 ГПК України окремо визначено строк вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, яким згідно з ч. 1 цієї статті є строк “до закінчення підготовчого провадження” або “до початку першого судового засідання”, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

За змістом ч. 1 ст. 49 ГПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу шляхом подання позову до однієї або декількох сторін.

Позовні вимоги третьої особи, яка подала позов відповідно до ст. 49 ГПК України, можуть бути допущені судом до розгляду у процесі, що вже розпочався, у тому випадку, коли така самостійна вимога заявлена саме щодо предмета спору, що вже виник між сторонами.

Вимога, спрямована на те, що перебуває поза цим предметом, чи спрямована до третіх осіб, не може бути розглянута судом як вимога третьої особи в розумінні положень наведеної статті.

Отже, саме лише пред’явлення третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору,у справі, позову до третьої особи без самостійних вимог та одночасно до сторони у справі не може бути підставою для повернення такого позову без надання відповідної оцінки вимогам заявника, визначення того, чи вони охоплюються предметом спору, що вже виник між сторонами.

Постанова КГС ВС від 18.08.2020 у справі No 916/1094/18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91049637.