Чи підлягає нотаріальному посвідченню договір оренди транспортного засобу, стороною якого є ФОП: ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду виснувала, що для вирішення питання, чи підлягає договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є фізична особа – підприємець, нотаріальному посвідченню згідно із ч. 2 ст. 799 ЦК України, слід керуватися не лише суб’єктним складом відповідних правовідносин, важливим у цьому випадку є також зміст самих правовідносин (у цьому разі – договірних відносин оренди транспортного засобу) та чи є такі відносини господарськими.

Тому необхідним є встановлення правового статусу фізичної особи в цих правовідносинах – діє вона у власних інтересах чи як суб’єкт господарювання, який орендує транспортний засіб із метою його використання у своїй господарській діяльності.

Зазначена позиція ґрунтується, зокрема, на системному тлумаченні приписів господарського законодавства, згідно з яким із моменту державної реєстрації ФОП фізична особа фактично перебуває у двох правових статусах – як фізична особа та як ФОП.

Водночас наявність статусу підприємця не свідчить про те, що така особа діє як підприємець у всіх правовідносинах або ж що всі подальші правовідносини за участю цієї особи мають ознаки господарських, адже фізична особа продовжує діяти як учасник цивільних відносин, серед іншого, укладаючи правочини для забезпечення власних потреб, придбаваючи нерухоме та рухоме майно тощо.

У цій справі власник автомобіля звернувся до суду з позовом про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП. Позивач зазначав, зокрема, що є підприємцем і свій автомобіль використовував також для здійснення підприємницької діяльності. Після його пошкодження був змушений орендувати автомобіль в іншого ФОП та сплачувати орендну плату, яка, на його думку, також підлягає відшкодуванню відповідачем.

Суди попередніх інстанцій зробили висновок про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача витрат за договором найму (оренди) транспортного засобу.

ВП ВС зазначила, що оскільки договір оренди транспортного засобу укладено між двома ФОП з метою використання орендарем транспортного засобу у своїй підприємницькій діяльності для отримання прибутку, то не можна вважати, що в цих договірних правовідносинах позивач діяв як фізична особа, а тому немає підстав для висновку про необхідність нотаріального посвідчення такого договору оренди відповідно до вимог ч. 2 ст. 799 ЦК України.

Постанова ВП ВС від 14 червня 2023 року у справі № 125/1216/20 (провадження № 14-25цс23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/111614258.