Держава витрачає чимало коштів на утримання громіздкої системи органів Безоплатної правової допомоги: адвокат Дем’янова

Учасники круглого столу «Безоплатна правова допомога в Україні. Шляхи виходу з кризи», який відбувся в Національній асоціації адвокатури України, визнали чинну систему безоплатної правової допомоги в Україні такою, що несе ризики незалежній діяльності  адвокатів та потребує негайних змін.

Під час заходу адвокат Олена Дем’янова виступила з доповіддю щодо Фінансування системи Безоплатної правової допомоги та оплати праці адвокатів, які беруть участь у цій системі, а також підняла питання економічної необґрунтованості та правової значущості негативних наслідків, яка несе собою система БПД для інституту адвокатури.

За надані послуги з безоплатної вторинної правової допомоги адвокати отримують оплату з державного бюджету.

Структура витрат держави, пов’язаних із наданням БПД, складається з витрат на оплату праці адвокатів та витрат на утримання системи центрів БПД.

Окремою проблемою є те, що держава витрачає чимало коштів на утримання громіздкої системи органів БПД.

зазначила адвокат Дем’янова

В 2022 році Рахунковою палатою проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги, оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Звіт про результати проведеного аудиту вказує на наступну структуру витрат.

В 2019 році витрати на оплату послуг адвокатів становили 337 367,4 тис. гривен. В той же час видатки на утримання системи органів БПД становили 393 199,7 тис. гривень.

За 2020 рік витрати на оплату послуг адвокатів становили 350 676,8 тис. гривень. В той же час видатки на утримання системи органів БПД становили 426 177,3 тис. гривень.

За даними звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік витрати на оплату послуг адвокатів становили 383 416,7 тис. грн. В той же час видатки на утримання системи органів БПД становили 565 587,4 тис. гривень.

На жаль, інформації за 2022 рік немає, але і відомості за 2019-2021 роки досить показові.

Аналіз інформації, викладеної в Звіті, призводить до наступних висновків:

З 2019 по 2021 р. наявна чітка тенденція перевищення витрат на утримання системи органів БПД над витратами на оплату праці адвокатів. При цьому в 2021 році на утримання системи витрачено коштів на 47 % більше, ніж на оплату реально наданих адвокатами послуг.

Зростання обсягу витрат на оплату праці адвокатів становило 4 % в 2020 році та 9 % в 2021 році, а зростання витрат на утримання системи органів БПД – 9 % в 2020 році та 32 % в 2021 р.

Отже, утримання системи органів БПД вимагає більше коштів, ніж оплата послуг адвокатів, і ці витрати постійно зростають. Така ситуація є невиправданою, особливо з огляду на те, що Центри та бюро БПД, поряд з дійсно корисною і потрібною роботою, здійснюють невластиві їм функції, вимагаючи під них фінансування. Наприклад в системі існують цілі структурні підрозділи моніторингу, що здійснюють втручання в незалежну адвокатську діяльність. На їх утримання витрачаються значні суми коштів.