Дистанційна робота vs прогул: адвокат Людмила Звєрєва

Під час вебінару на тему “Дистанційна робота vs прогул” у Вищій школі адвокатури, Звєрєва Людмила, адвокат, радник Crowe Mikhailenko, член Палати податкових консультантів, експерт з господарського, трудового права та податкових спорів, розповіла про дистанційну і надомну роботу, та в чому між ними різниця.

Дистанційна і надомна робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. При дистанційній і надомній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.

Виконання дистанційної і надомної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна і надомна робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

Надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір з об’єднанням, комбінатом, підприємством, установою, організацією, колгоспом про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що виділяються підприємством, або придбаних за рахунок коштів цього підприємства.

Трудовий договір про роботу на дому полягає, як правило, в письмовій формі. У трудовому договорі з надомником повинні бути найбільш повно викладені як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні зобов’язання сторін.

Організація в надомних умовах трудових процесів допускається тільки для осіб, які мають необхідні житлово-побутові умови, а також практичні навички або можуть бути навчені цим навичкам для виконання певних робіт.

Законопроект 4051 розмежовує, що є надомною, що є дистанційною роботою. І в чому між ними є різниця.

Надомна робота:

  • Робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінене з ініціативи працівника без погодження з власником або уповноваженим ним органом у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу
  • Засоби виробництва надає роботодавець
  • ПВТР діє
  • Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця. Житлово-побутові умови обстежують представники роботодавця за участю профспілкового органу, а у відповідних випадках — і представників санітарного й пожежного нагляду
  • Облік роботодавцем надомників

Дистанційна робота:

  • Робоче місце нефіксоване
  • Засоби виробництва можуть бути надані роботодавцем
  • ПВТР не діє
  • Працівник самостійно створює безпечні та нешкідливі умови праці. Роботодавець зобов’язаний систематично проводити інструктаж (навчання) працівників з питань охорони праці і протипожежної охорони в межах використання працівниками обладнання та засобів
  • Облік роботодавцем працівників не вимагається